เสวนา

เสวนา มรณสติ (3) ความห่วงและความสงสาร

ความห่วงและความสงสาร เป็นอาการของกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในสภาพที่สิ่งใด ๆ จะต้องแตกสลายหายไป ไม่ว่าจะชีวิต ความสัมพันธ์ หรือเหตุการณ์ดี ๆ

เสวนา มรณสติ (2)

ความตายยังอยู่รอบตัวเราเสมอ เมื่อองค์ประกอบเหมาะสม จึงมีเสวนามรณสติครั้งที่สอง จากครั้งแรกที่ดูเหมือนจะต่อเวลากันแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์อยู่อีกมาก เราจึงมาคุยต่อกันในตอนที่สอง

เสวนา มรณสติ

การระลึกถึงความตายจะทำให้เกิดความเจริญทางธรรม จึงได้เกิดเสวนามรณสติ (มรณานุสติ) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองของการใช้มรณสติเพื่อให้เกิดความเจริญในธรรม

เสวนา ตั้งอธิศีล ต้อนรับปี พ.ศ. 2564

สืบเนื่องจากมีการบ้านพิเศษให้นักศึกษาได้ทำกัน นั่นคือการบ้าน ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ปี 2563 ตั้งศีลปี 2564 (ทำตามอัธยาศัย เปิดรับถึงวันที่… Read More »เสวนา ตั้งอธิศีล ต้อนรับปี พ.ศ. 2564

631226 เสวนา วิชา อริยสัจ 4 : ตอน ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้านอริยสัจ 4 หัวข้อไหนเขียนยากที่สุด

ห้องเเรียนวิชชาราม วิชา อริยสัจ 4 ในตอนนี้จะจัดเป็นเชิง เสวนา เพื่อให้นักศึกษาแต่ละท่านที่เคยส่งการบ้านได้ออกมาสะท้อนความคิดเห็น ว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้าน วิชา อริยสัจ… Read More »631226 เสวนา วิชา อริยสัจ 4 : ตอน ปัญหาและอุปสรรคในการเขียนการบ้านอริยสัจ 4 หัวข้อไหนเขียนยากที่สุด