การเรียนรู้

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563 วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม ได้มาการนำเสนอผลงานแบบกลุ่ม กลุ่มละ 1 ผลงาน โดยมี… Read More »ห้องเรียนภาพประกอบสาระธรรม 15 ต.ค 2563

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรม : สภาวธรรมในการบำเพ็ญงานกลุ่ม

ห้องเรียนทำภาพประกอบสาระธรรมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาได้รับโจทย์ให้ทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้สร้างผลงานจำนวน 1 ชิ้นโดยใช้ความร่วมมือทั้งหมดของคนในกลุ่ม เมื่อส่งงานกันแล้วก็มีการวิพากวิจารณ์ผลงานกัน ต่อด้วยการคุยสภาวธรรมในการบำเพ็ญงานกลุ่ม และคลิปวีดีโอที่จะมานำเสนอในตอนนี้ ก็คือเนื้อหาการคุยกันหลังจากที่ได้ทำงานจบกันไปแล้ว ขอเชิญทุกท่านร่วมศึกษากันได้ทางวีดีโอด้านล่าง…

ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631004 ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์ EP.2 ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม ห้องเรียนออนไลน์สถาบันวิชชาราม ตรวจการบ้านอริยสัจ 4… Read More »ตรวจการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631003 แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์ นักศึกษาสถาบันวิชชาร่วมเรียนรู้การส่งการบ้านสาระธรรม ที่ได้จากการฟังเนื้อหาต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 รุ่น… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์

631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์ ทีมวิชาการสถาบันวิชารามนำเสนอห้องเรียนออนไลน์ แนะนำการส่งการบ้านอริยสัจ 4 และการบ้านความจริงความลวงผ่านเว็บไซต์ vijjaram.ac.th โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม zoom ในวันเสาร์ที่… Read More »631002 เรียนรู้การทำการบ้านส่งออนไลน์

630930 ห้องเรียนออนไลน์ : ภาพประกอบสาระธรรม

ในยุคโรคระบาดแบบนี้ การเรียนออนไลน์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนรู้ไปได้โดยลำดับ โดยไม่จำเป็นต้องมาพบปะเจอหน้ากันเป็น ๆ ให้เสี่ยงภัยและเสียเวลา ทางสถาบันวิชชารามเห็นประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ จึงได้สนับสนุนให้เกิดห้องเรียนออนไลน์ โดยเริ่มจากการเรียนรู้การทำภาพประกอบสาระธรรม จนถึงปัจจุบัน… Read More »630930 ห้องเรียนออนไลน์ : ภาพประกอบสาระธรรม