วิธีทำ

แนะนำการนําอริยสัจ 4 ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ครั้งที่ 1

การนำเสนอหลักอริยสัจ 4 ที่ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาวิชชาราม ที่ได้มานำเสนอการบ้านหน้าชั้นเรียนวิชาอริยสัจ 4 ในห้องเรียนวิชชารามออนไลน์ ช่วงวันที่ 28 มีนาคม –… Read More »แนะนำการนําอริยสัจ 4 ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ครั้งที่ 1

การบ้านอริยสัจ 4 แนะนำ สำหรับปี 2563

ข่าววิชชาราม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 นำเสนอ การบ้าน อริยสัจ 4 รายบุคคล แห่งปี”โดยทางทีมบัณฑิตศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่สนใจ… Read More »การบ้านอริยสัจ 4 แนะนำ สำหรับปี 2563

ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม

ตัวอย่าง กลุ่มงานสาระธรรม : พร้อมพัง กลุ่มพร้อมพัง ตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของผู้เรียนวิชา ภาพประกอบสาระธรรม ที่ต้องการเห็นทั้งกระบวนการการทำงานของผู้สอน และผลงานของผู้สอนที่อยู่ในบริบทเดียวกัน ชื่อกลุ่ม… Read More »ตัวอย่าง การสรุปผลงานห้องเรียนสาระธรรม

7 ข้อแนะนำ การส่งการบ้านวิชชาราม

รวบรวมข้อแนะนำในการส่งการบ้านผ่านเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) ที่เราได้รวบรวมปัญหา และรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ประโยชน์กับการส่งการบ้านและใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ได้มากขึ้น 1. เลือกส่งให้ถูกหน้า เป็นปัญหาที่เจออยู่หลายครั้งที่นักศึกษาส่งการบ้านผิดหน้า ถ้าสามารถติดตามแก้ไขได้… Read More »7 ข้อแนะนำ การส่งการบ้านวิชชาราม

ตัวอย่างการบ้าน ความจริงและความลวง

ตัวอย่างการพิมพ์การบ้านความจริงและความลวง เพื่อส่งในเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th) …ในบทความนี้มีการบ้านทั้งหมด 1 ตัวอย่าง โดยจะสรุปให้พอเข้าใจภาพรวมเนื้อหาในตัวอย่างต่าง ๆ ดังนี้ หอมน่ากิน… Read More »ตัวอย่างการบ้าน ความจริงและความลวง

ตัวอย่างการบ้าน อริยสัจ4

ตัวอย่างการพิมพ์การบ้านอริยสัจ4 เพื่อส่งในเว็บไซต์วิชชาราม (vijjaram.ac.th)  …ในบทความนี้มีการบ้านทั้งหมด 6 ตัวอย่าง โดยจะสรุปให้พอเข้าใจภาพรวมเนื้อหาในตัวอย่างต่าง ๆ ดังนี้ สู้กับความอ่อนเพลีย… Read More »ตัวอย่างการบ้าน อริยสัจ4

แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

631003 แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์ นักศึกษาสถาบันวิชชาร่วมเรียนรู้การส่งการบ้านสาระธรรม ที่ได้จากการฟังเนื้อหาต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 30 รุ่น… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านสาระธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ และตรวจการบ้านความจริงความลวงออนไลน์

แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์

631004 แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์ EP.1 ผลิตโดย สถาบันวิชชาราม หลังจากที่สถาบันวิชชารามได้เปลี่ยนระบบในการส่งการบ้านในหมวดต่าง ๆ มาได้สักระยะ… Read More »แนะนำวิธีส่งการบ้านอริยสัจ 4 และความจริงความลวงออนไลน์