Skip to content

โจทย์การบ้าน

พุทธะชนะทุกข์

พุทธะชนะทุกข์ เรื่องจริงของชีวิตที่เอาชนะทุกข์ได้ด้วยวิธีปฏิบัติแบบพุทธ นักศึกษาวิชชารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมบันทึกเรื่องราวจากชีวิตจริงของตนเองที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติแล้วสามารถเอาชนะทุกข์ได้จริง พ้นทุกข์ด้านต่าง ๆ ไปตามลำดับ ทั้งด้านร่างกาย… Read More »พุทธะชนะทุกข์

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 (รุ่น แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก) นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 18 –… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การบ้านหัวข้อนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของนักศึกษาที่จะเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมในฐานะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นการบ้านตามอัธยาสัย ทำตามความยินดี โดยในแบบฟอร์มจะมีหัวข้อไว้ให้คร่าว ๆ นักศึกษาสามารถ เพิ่มเติมเนื้อหาเองได้ โดยสามารถส่งเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ word หรือไฟล์เอกสารอื่น… Read More »การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

update 8 มี.ค. 2564 ร่วมส่งการบ้านกสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษแบบยั่งยืนในแนวทางแพทย์วิถีธรรม 1).แนวทางการทำการบ้าน กสิกรรมไร้สารพิษในรูปแบบต่าง… Read More »การบ้าน : กสิกรรมไร้สารพิษชีวิตผาสุก

การบ้าน : สัมมาอาชีพ

นักศึกษาวิชชารามที่สนใจในเรื่องพาณิชย์บุญนิยม สามารถศึกษาและทบทวนสภาวธรรม รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกลุ่มการค้า “วิถีธรรมมาร์เก็ต” ได้ ท่านสามารถติดตามเรียน วิชา สัมมาอาชีพ ได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ… Read More »การบ้าน : สัมมาอาชีพ

การบ้าน : มรณสติ

สถาบันวิชชาราม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาตนเองผ่านมรณสติ เมื่อทำการบ้านหมวดนี้ ให้ระลึกความตาย ความพลัดพรากที่พร้อมจะเข้ามาเยือนได้ทุกเมื่อ ทบทวนใจตนเอง ว่ายังเหลือความอยากได้อยากมี อยากเป็น ความกลัว กังวล… Read More »การบ้าน : มรณสติ

ทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิตปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้นปี 2564

การบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับให้นักศึกษาวิชชารามได้ทบทวนตนเองและตั้งจิตทำในสิ่งที่ดี และแบ่งปันให้เพื่อนนักศึกษาตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้ามาอ่าน ปิดรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 การบ้าน… Read More »ทบทวนสภาวธรรม-ทบทวนชีวิตปี 2563 ตั้งศีลเริ่มต้นปี 2564

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31 (รวมพลจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม) รุ่น “กสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก” วันที่ 6… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 31

การบ้าน อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

update : 2 มี.ค.2564 ที่มา : การบ้านชิ้นนี้เกิดขึ้นจากทีมทำงานเว็บไซต์เห็นประโยชน์ที่จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเมนูอาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรมลงในเว็บไซต์ จึงได้นำเสนอแนวคิดการบ้านนี้กับกลุ่มนักศึกษา และได้รับการตอบรับที่ดี จึงนำไปเสนอหมู่ใหญ่ที่มีอาจารย์หมอเขียวเป็นประธาน… Read More »การบ้าน อาหารสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

การบ้าน : แนะนำตัวภาษานานาชาติ

แนะนำตัวภาษานานาชาติ (ปรับปรุงครั้งล่าสุด 11 พ.ย.63) จากการบ้านแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปี 2019 ในปีนี้ได้ปรับปรุงมาเป็นภาษานานาชาติ ซึ่งจะเอื้อให้นักศึกษาวิชชารามได้ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาอื่น ๆ ที่ถนัดมาแนะนำตัวได้… Read More »การบ้าน : แนะนำตัวภาษานานาชาติ