Skip to content

นักศึกษาวิชชาราม

พุทธะชนะทุกข์

พุทธะชนะทุกข์ เรื่องจริงของชีวิตที่เอาชนะทุกข์ได้ด้วยวิธีปฏิบัติแบบพุทธ นักศึกษาวิชชารามและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ร่วมบันทึกเรื่องราวจากชีวิตจริงของตนเองที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือคำสอนของครูบาอาจารย์ ที่ปฏิบัติแล้วสามารถเอาชนะทุกข์ได้จริง พ้นทุกข์ด้านต่าง ๆ ไปตามลำดับ ทั้งด้านร่างกาย… Read More »พุทธะชนะทุกข์

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 38 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32 (รุ่น แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก) นักศึกษาเข้าร่วมอบรมกิจกรรมค่าย ระหว่างวันที่ 18 –… Read More »สรุปสาระธรรม ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 32

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 37 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 16 ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 16 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 36 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 36 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 36 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 35 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 35 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 34 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 34 ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 34 l ห้องเรียนวิชชาราม