นักศึกษาวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การบ้าน : สัมมาอาชีพ

นักศึกษาวิชชารามที่สนใจในเรื่องพาณิชย์บุญนิยม สามารถศึกษาและทบทวนสภาวธรรม รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกลุ่มการค้า “วิถีธรรมมาร์เก็ต” ได้ ท่านสามารถติดตามเรียน วิชา สัมมาอาชีพ ได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ… Read More »การบ้าน : สัมมาอาชีพ

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 6… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 8 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 1-4

สถาบันวิชชาราม เปิดการเรียนรู้ วิชาสัมมาอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง และยังสร้างช่องทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพผ่านการใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วย

เสวนา มรณสติ (3) ความห่วงและความสงสาร

ความห่วงและความสงสาร เป็นอาการของกิเลสที่มักจะเกิดขึ้นในสภาพที่สิ่งใด ๆ จะต้องแตกสลายหายไป ไม่ว่าจะชีวิต ความสัมพันธ์ หรือเหตุการณ์ดี ๆ

การบ้าน : มรณสติ

สถาบันวิชชาราม ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาตนเองผ่านมรณสติ เมื่อทำการบ้านหมวดนี้ ให้ระลึกความตาย ความพลัดพรากที่พร้อมจะเข้ามาเยือนได้ทุกเมื่อ ทบทวนใจตนเอง ว่ายังเหลือความอยากได้อยากมี อยากเป็น ความกลัว กังวล… Read More »การบ้าน : มรณสติ

อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก) ทุกข์(เวทนา): คือไม่สบายใจเรื่องไหน สมุทัย(เหตุแห่งทุกข์): ยึดว่าถ้าได้ตามที่อยากจะสุขใจ ชอบใจสบายใจ ไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ… Read More »อริยสัจ 4 (ฉบับเด็ก)

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 30… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 7 | ห้องเรียนวิชชาราม