แบ่งปันการเรียนรู้

กระดานแบ่งปัน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร… Read More »กระดานแบ่งปัน (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนมิถุนายน – กันยายน ปี พ.ศ.… Read More »กระดานแบ่งปัน (มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) [2]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (พฤษภาคม ๒๕๖๕) [2]

กระดานแบ่งปัน (เมษายน ๒๕๖๕) [5]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (เมษายน ๒๕๖๕) [5]

กระดานแบ่งปัน (มีนาคม ๒๕๖๕) [7]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (มีนาคม ๒๕๖๕) [7]

กระดานแบ่งปัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) [2]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) [2]

กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕) [4]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี… Read More »กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕) [4]

กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 12/2564 ประจำวันที่ 20-31 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society) สัปดาห์ที่ 11/2564 ประจำวันที่ 13-19 ธันวาคม… Read More »กระดานแบ่งปัน ๑๑ (๒๕๖๔) [1:1]