อริยสัจ ๔

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 65)

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2565 ?กรอกข้อมูลในช่องความคิดเห็นด้านล่าง

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 65)

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565 ?กรอกข้อมูลในช่องความคิดเห็นด้านล่าง

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (มิถุนายน 65) [8]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ?กรอกข้อมูลในช่องความคิดเห็นด้านล่าง

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (พฤษภาคม 65) [7]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 !?ปิดรับบทความในวันที่ 31… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (พฤษภาคม 65) [7]

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (เมษายน 65) [17]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำวันที่ 1-30 เมษายน 2565 !?ปิดรับบทความในวันที่ 30… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (เมษายน 65) [17]

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมีนาคม 65) [28]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 !?ปิดรับบทความในวันที่ 31… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมีนาคม 65) [28]

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุกุมภาพันธ์ 65) [15]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4 ประจำวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 !?ปิดรับบทความในวันจันทร์ที่ 28… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุกุมภาพันธ์ 65) [15]

แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65) [35]

แบ่งปันการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมจากการเรียนรู้การใช้หลักอริยสัจ 4  ประจำวันที่ 1-31 มกราคม 2565 !?ปิดรับบทความในวันศุกร์ที่ 31… Read More »แบ่งปันการเรียนรู้อริยสัจ 4 (ุมกราคม 65) [35]

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

641231 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (52/2564)

แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)

641219 แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564) นักศึกษาสถาบันวิชชาราม แบ่งปันสภาวธรรมการใช้หลักอริยสัจ 4 ในชีวิตประจำวัน ประจำวันที่… Read More »แบ่งปันสภาวธรรม อริยสัจ 4 (51/2564)