รายสัปดาห์

ยกเลิกการบ้าน ความจริงและความลวง ตั้งแต่ 23 พ.ย. 2563

เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ที่การบ้านหัวข้อนี้ ไม่เป็นที่นิยมในการส่งสภาวธรรม ทั้งยังมีความคิดเห็น เช่น ทำไมต้องทำการบ้านสองเรื่อง, เอามารวมกันได้ไหม จนกระทั่งมีการเสนอความคิดเห็นเหล่านี้เข้าไปในที่ประชุมภูผาฟ้าน้ำ เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการมีอยู่ของการบ้านหมวด ความจริงและความลวง… Read More »ยกเลิกการบ้าน ความจริงและความลวง ตั้งแต่ 23 พ.ย. 2563

การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

631122 การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 16 – 22… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (13/2563) [23]

การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

631115 การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 9 – 15… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (12/2563) [27]

การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]

631108 การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) นักศึกษาสถาบันวิชชารามส่งการบ้าน ความจริงและความลวง ประจำวันที่ 2 – 8… Read More »การบ้าน ความจริงและความลวง (11/2563) [24]