สรุปสาระธรรม

ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

เนื่องจากการขยายตัวของการบ้านนักศึกษาวิชชารามที่ส่งกันมามากมาย ทำให้ต้องวางแผนการจัดการในระยะยาว จึงย้ายส่วนของการเผยแพร่ไปที่ “ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม” (lib.vijjaram.ac.th) นักศึกษาสามารถส่งการบ้านในช่องทางเดิม ( google form) หรือผ่านตัวแทนรับส่งการบ้าน… Read More »ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์ มุกแสงธรรม ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรม มาระลึกนึกถึงเป็นกรรมฐานในการเจริญสติ วิปัสสนา ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทำให้มีสติและสมาธิดีอย่างต่อเนื่องมีความเบิกบานและผาสุกขึ้นเรื่อย… Read More »เจริญสติวิปัสสนา ด้วยบททบทวนธรรม : บัณฑิตา โฟกท์

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี พ.ศ. 2563 ช่วงปี 2563 เป็นปีที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นจากสถานการณ์โควิตที่สะเทือนทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศไทย… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : มาลิน จุ้ยทรัพย์เปี่ยม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางเครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา​ (ดั่งทรายฟ้า) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : เครือแก้ว คุ​ณะ​วัฒนา

640123 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

กลุ่ม รวงข้าว  ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียน ทุกสัปดาห์ ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำมาส่งคุรุ ขออนุญาต นำผลงานนักศึกษา นำส่งคุรุค่ะ… Read More »640123 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

630120 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

กลุ่ม รวงข้าว ได้พากเพียร รวมพลังฝึกงานเขียน ทุกสัปดาห์ ที่คุรุได้สอนไป หมู่เห็นว่าควรนำมาส่งคุรุ ขออนุญาต นำผลงานนักศึกษา นำส่งคุรุค่ะ… Read More »630120 สภาวธรรม พี่น้องทีม รวงข้าว

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา(ประทีปบุญ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : กิ่งแก้ว​ ฉัตรมณีวัฒนา

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : นางสาววิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล​(ประณีตบุญ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : วิภาวัลย์ ถนัด​ธรรม​กุล

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต ในปี… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ธิติมา จันทภักดี

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม

ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม (ไร้สารพิษ) ทบทวนสภาวธรรม ทบทวนชีวิต… Read More »ทบทวนชีวิต 63 ตั้งศีล 64 : ศิริกัญญา ศรีประสม