รีวิวหนังสือ บทความ ฯลฯ

หมวดงานการบ้าน รีวิว หนังสือ บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อฝึกให้นักศึกษาวิชชาราม มีความสามารถในการอ่าน ฟัง จับใจความ และประยุกต์เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่ต่อตามประสบการณ์ของตน

 ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความ

นักศึกษาสามารถติดตามศึกษาได้ใน ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความ ทุกวันอังคาร เวลา 18:00 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยประมาณ (เรียนประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม Zoom แจกลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียน ในห้อง line “นักศึกษา ส. วิชชาราม

 ส่งการบ้าน กดที่รูปภาพด้านล่าง

ทำดี ถูกเข้าใจผิด ให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร

ทำดี ถูกเข้าใจผิดให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร  ตอนแรกเราคิดว่าก็ในเมื่อเราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและตั้งใจทำดีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้ว ก็ไม่น่าจะเจอกับเหตุการณ์ ที่ถูกนินทา ถูกว่า ถูกเข้าใจผิด… Read More »ทำดี ถูกเข้าใจผิด ให้ได้ : ปิ่น คำเพียงเพชร

ก่อนก้าวเข้าสู่ ห้วงแห่งทุกข์ : ณัฐพร คงประเสริฐ

ก่อนก้าวเข้าสู่ ห้วงแห่งทุกข์ : ณัฐพร คงประเสริฐ (ร้อยรักธรรม) เคยได้ยินผู้มีประสบการณ์คนคู่ รุ่นปู่ยาตาทวด พากันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า”… Read More »ก่อนก้าวเข้าสู่ ห้วงแห่งทุกข์ : ณัฐพร คงประเสริฐ

อิสระที่ไม่ได้มาง่ายๆ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

อิสระที่ไม่ได้มาง่ายๆ : นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ เคยหลงว่า การไปมีคู่นั้นดีเขาจะช่วยเหลือเราได้ หวังอยากได้เงินทองสิ่งของจากเขา แต่สุดท้ายแล้ว เราอยากได้อะไร เราก็ต้องทำเอาเองทั้งนั้นแหละ… Read More »อิสระที่ไม่ได้มาง่ายๆ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค

ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อดี มีข้อดีได้หมดมีประโยชน์ได้หมด ต้องหาข้อดีหาประโยชน์ได้ในทุกเรื่อง คนเราจึงควรมีความเบิกบานให้ได้ในทุกสถานการณ์ ในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนแล้วแต่ได้พบเจอกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง… Read More »ทุกเรื่องราวในชีวิตมีข้อดีเสมอ : ประคอง เก็บนาค

กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู

กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู เกือบสามปีที่ได้รู้ท่านอ.หมอเขียวเเละเเพทย์วิถีธรรม ปัญหาเเละทุกข์น้อยลง… Read More »กู เรา ฉัน ทำมา รับแล้วก็หมดไป : ขวัญจิต เฟื่องฟู

บททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่ผาสุก : อรวิภา กริฟฟิธส์

บททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่ผาสุก : อรวิภา กริฟฟิธส์ บททบทวนธรรม คือปัญญาพาพ้นทุกข์ที่สามารถดับกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้ ชีวิตที่มีธรรมะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตจึงเป็นชีวิตที่มีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก  แต่ก่อนนั้นในชีวิตเต็มไปด้วยคำถามตลอดว่า ทำไม ๆ… Read More »บททบทวนธรรมเพื่อชีวิตที่ผาสุก : อรวิภา กริฟฟิธส์

ผู้ใดฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง : ชลิตา แลงค์

ผู้ใดฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง : ชลิตา แลงก์ พระพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า ผู้ประพฤติตนเป็นโสดเขารู้กันว่าเป็นบัณฑิต ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง ข้าพเจ้าน้อมจิตพิจารณาตามเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริง ข้อความประทับใจในหนังสือเป็นโสดดี… Read More »ผู้ใดฝักใฝ่ในเมถุนย่อมเศร้าหมอง : ชลิตา แลงค์

แสงธรรมส่องใจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

แสงธรรมส่องใจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก (แจ้งศีล) ข้าพเจ้าได้น้อมนำบททบทวนธรรมมาปฎิบัติในชีวิตประจำวัน ทำให้ความทุกข์คลายลง บางเรื่องความทุกข์หายไปเลย มีหลายบท ที่ได้นำมาใช้ทบทวนตัวเอง… Read More »แสงธรรมส่องใจ : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร

ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ) บททบทวนธรรมที่ข้าพเจ้า ได้น้อมนำมาปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันและเวลาเจอผัสสะหรือเหตุการณ์ ที่ทำให้ความทุกข์และเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นได้คลายลงและหมดไป มีหลายบทที่ได้นำมาใช้… Read More »ยอมรับความเป็นจริง : มัณฑนา ชนัวร์ร

เรานี่แหละผิด : โยธกา รือเซ็นแบร์ก

เรานี่แหละผิด : โยธกา รือเซ็นแบร์ก(แจ้งศีล) บททบทวนธรรม บทนี้เป็นอีกหนึ่งบทที่ ข้าพเจ้า ประทับใจและได้น้อมนำมาปฎิบัติทำให้มองเห็นตัวเองชัดเจน เมื่อก่อนเวลาเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือ ใครทำไม่ดีกับเรา… Read More »เรานี่แหละผิด : โยธกา รือเซ็นแบร์ก