รีวิวหนังสือ บทความ ฯลฯ

หมวดงานการบ้าน รีวิว หนังสือ บทความ หรือสื่ออื่น ๆ เพื่อฝึกให้นักศึกษาวิชชาราม มีความสามารถในการอ่าน ฟัง จับใจความ และประยุกต์เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่ต่อตามประสบการณ์ของตน

 ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความ

นักศึกษาสามารถติดตามศึกษาได้ใน ห้องเรียนวิชชาราม วิชาการเขียนบทความ ทุกวันอังคาร เวลา 18:00 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยประมาณ (เรียนประมาณ 1 ชั่วโมง) ผ่านโปรแกรม Zoom แจกลิงก์สำหรับเข้าห้องเรียน ในห้อง line “นักศึกษา ส. วิชชาราม

 ส่งการบ้าน กดที่รูปภาพด้านล่าง

ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

เนื่องจากการขยายตัวของการบ้านนักศึกษาวิชชารามที่ส่งกันมามากมาย ทำให้ต้องวางแผนการจัดการในระยะยาว จึงย้ายส่วนของการเผยแพร่ไปที่ “ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม” (lib.vijjaram.ac.th) นักศึกษาสามารถส่งการบ้านในช่องทางเดิม ( google form) หรือผ่านตัวแทนรับส่งการบ้าน… Read More »ย้ายการบ้านล่าสุดไปที่ ห้องสมุดนักศึกษาวิชชาราม

พุทธะ และ ความลวง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

พุทธะและความลวง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ ความสมบูรณ์หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงานใด ๆ คือความลวง ลวงให้ยึด ลวงให้ทุกข์ มันคือกิเลส… Read More »พุทธะ และ ความลวง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

คบเเละเคารพมิตรดีพาชีวิตผาสุก : ขวัญจิต เฟื่องฟู

คบเเละเคารพมิตรดีพาชีวิตผาสุก : ขวัญจิต เฟื่องฟู ฐานจิตของคนล้วนเเตกต่างกันไป เราควรทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรา คือการคบ เคารพมิตรดีเเละถ้าเราไม่คบเเละไม่ เคารพมิตรดี เราก็จะไม่มีทางพ้นทุกข์… Read More »คบเเละเคารพมิตรดีพาชีวิตผาสุก : ขวัญจิต เฟื่องฟู

นรกคนคู่รออยู่ท่องเอาไว้ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

นรกคนคู่รออยู่ท่องเอาไว้ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์ อย่าพยายามพลาดไปมีคู่ คนที่ยังโสดอยู่ ให้เกาะคานเพชรคานทองไว้ให้ดี ๆ หล่นมาเมื่อไหร่ตัวใครตัวมัน หล่นมาเมื่อไหร่ละก็… Read More »นรกคนคู่รออยู่ท่องเอาไว้ : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา : นางพรพรรณ เอ็ทสเลอร์ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา บททบทวนธรรม… Read More »สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพลาด ไม่เคยพร่อง  ไม่เคยผิดหวังมา คนเราจึงควรฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์… Read More »อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ : ขวัญจิต เฟื่องฟู

ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ : ขวัญจิต เฟื่องฟู กว่าจะมาถึงวันนี้ ทุกคนเกิดมาต้องเคยผ่านความผิดหวัง ท้อเเท้ เสียใจมากันทั้งนั้น อยู่ที่ว่าใจของเราจะสู้หรือจะถอย ดั่งบททบทวนที่ท่านอาจาร์ยหมอเขียวกล่าวไว้ว่า… Read More »ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจ : ขวัญจิต เฟื่องฟู

กูทำมา : มัณฑนา ชนัวร์ร

กูทำมา : มัณฑนา ชนัวร์ร (ศีลประดับ) คำว่า “กูทำมา “ ฟังแล้วอ่านแล้วอาจจะเป็นภาษาที่ไม่เพราะและแน่นอนเราไม่สามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้ แต่ถ้าเข้าใจและพิจารณาลงไปลึก ๆ… Read More »กูทำมา : มัณฑนา ชนัวร์ร

เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์

เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์ (มุกแสงธรรม) ในเส้นทางการบำเพ็ญตามรอยบาทพระศาสดาและครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องถูกตรงนั้น ต้องเริ่มที่จะฝึกฝนที่ตัวเองให้ได้ก่อน เมื่อเรามีประสบการณ์ตรงที่เราทำได้แล้ว นั่นคือองค์ความรู้ที่แท้จริงที่เราสามารถจะนำไปแนะนำแก่ผู้ที่มีเคารพและศรัทธาต่อเราได้ เริ่มต้นที่เรา… Read More »เริ่มต้นที่เรา : บัณฑิตา โฟกท์