การบ้านจากชั้นเรียนอื่น ๆ

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ศิลา”

กลุ่มงานสาระธรรมศิลา สรุปการเรียนรู้ของสมาชิก บัณฑิตา โฟกท์ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ กราบคารวะท่านอาจารย์ หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ศิลา”

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

กลุ่มงานสาระธรรม ยินดี กลุ่มยินดีตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของคุรุและพี่น้องผู้สอนและผู้เรียนวิชาภาพประกอบสาระธรรม เพื่อให้ระบบกระบวนการทำงาน ของผู้สอนและผู้เรียนเป็นไปได้ในทางเดียวกัน ชื่อกลุ่มยินดีได้มาจากการโหวตของสมาชิกของกลุ่มที่เริ่มแรกมารวมตัวกัน คือพวกเราจะยินดีได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ณ เวลานั้น ๆ… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “ยินดี”

สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “พร้อมพัง”

กลุ่มงานสาระธรรม : พร้อมพัง กลุ่มพร้อมพัง ตั้งขึ้นมาตามข้อเสนอของผู้เรียนวิชา ภาพประกอบสาระธรรม ที่ต้องการเห็นทั้งกระบวนการการทำงานของผู้สอน และผลงานของผู้สอนที่อยู่ในบริบทเดียวกัน ชื่อกลุ่ม พร้อมพัง… Read More »สรุปการเรียนรู้ งานกลุ่มภาพประกอบสาระธรรม “พร้อมพัง”