คลังข้อสอบ

ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิชชาราม ได้จัดสอบต่อเนื่องกับการสอบ วบบบ. ซึ่งในการสอบของวิชชารามครั้งนี้ จะมีข้อสอบปรนัยเพิ่มขึ้นมา 10… Read More »ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564