คลังข้อสอบ

ข้อสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

การสอบวิชาอริยสัจ 4 ครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หมวดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน จำนวน… Read More »ข้อสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

ข้อสอบปลายภาค วิชาแอดมินฯ 2

ข้อสอบปลายภาควิชาแอดมินฯ 2 เป็นข้อสอบประเมินตนเอง 5 ข้อ เริ่มสอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 คะแนนเต็ม… Read More »ข้อสอบปลายภาค วิชาแอดมินฯ 2

ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 (ปลายภาค 1/2564)

ข้อสอบวิชาอริยสัจ 4 สำหรับสอบปลายภาค มีข้อสอบภาคทฤษฎีจำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามการมีส่วนร่วม อีก 3 ข้อ… Read More »ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 (ปลายภาค 1/2564)

ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 ที่เปิดให้สอบในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงนำมาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการศึกษาและต่อยอดในหมวดวิชาพุทธศาสนาต่อไป เป็นข้อสอบปรนัย 30… Read More »ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิชชาราม ได้จัดสอบต่อเนื่องกับการสอบ วบบบ. ซึ่งในการสอบของวิชชารามครั้งนี้ จะมีข้อสอบปรนัยเพิ่มขึ้นมา 10… Read More »ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

ข้อสอบกลางภาค วิชาแอดมิน

ข้อสอบกลางภาค วิชาแอดมิน เปิดให้นักศึกษาเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นข้อสอบปรนัยและอัตนัย สามารถดูข้อสอบฉบับใช้จริงได้ที่ Google form… Read More »ข้อสอบกลางภาค วิชาแอดมิน

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สอบเข้านักศึกษาใหม่ (ข้อเขียน)

นักศึกษาวิชชารามที่สมัครเข้าใหม่ ที่ได้สอบสัมภาษณ์ไปแล้ว สามารถมาทำสอบข้อเขียนได้ เมื่อทำเสร็จแล้วหรือติดปัญหาใดให้ พิมพ์แจ้งในกล่องข้อความด้านล่าง โดยข้อสอบจะถูกแบ่งเป็นชุด ๆ เพื่อแบ่งช่วงทำได้ มีข้อสอบทั้งหมด 8… Read More »แบบฟอร์มกรอกข้อมูล สอบเข้านักศึกษาใหม่ (ข้อเขียน)