ผลการสอบ

ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

วิชาภาพประกอบสาระธรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างผลงานด้วยกัน หลังจากเรียนรู้ร่วมกันมากกว่า 3 เดือน จนกระทั่งนักศึกษาสร้างผลงานเพื่อเสนอจบการศึกษา จึงได้มีการออกเกรดแจ้งผลการศึกษามาดังนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ [pdf]… Read More »ผลการเรียน [สส207] การออกแบบภาพประกอบสาระธรรม

คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค)… Read More »คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เป็นคะแนนแยกตามภาคการศึกษาและแยกตามสถานที่สอบ… Read More »คะแนนสอบปลายภาค วิชา อริยสัจ 4 (1/2564)

640418 คะแนน 4 สัปดาห์แรกของ วิชา อริยสัจ 4

หลังจากได้มีการทดลองเก็บคะแนนวัดผลการตรวจการบ้านของนักศึกษาวิชชาราม ในวิชา อริยสัจ 4 ใน 4 สัปดาห์แรก ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม… Read More »640418 คะแนน 4 สัปดาห์แรกของ วิชา อริยสัจ 4