ห้องเรียนวิชชาราม

ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

ข้อสอบกลางภาควิชาอริยสัจ 4 ที่เปิดให้สอบในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงนำมาเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการศึกษาและต่อยอดในหมวดวิชาพุทธศาสนาต่อไป เป็นข้อสอบปรนัย 30… Read More »ข้อสอบวิชา อริยสัจ 4 พร้อมเฉลย

วิชา อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ในชีวิต

วิชา อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ในชีวิต อาจารย์หมอเขียว กล่าวในวิชา อริยสัจ 4 ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่… Read More »วิชา อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ในชีวิต

วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition)

วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition) วิชาโภชนปฎิบัตินี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 2 หลักสูตรนี้จัดโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหารร่วมกับสถาบันวิชชาราม… Read More »วิชา โภชนปฏิบัติ (Integrative Nutrition)

ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิชชาราม ได้จัดสอบต่อเนื่องกับการสอบ วบบบ. ซึ่งในการสอบของวิชชารามครั้งนี้ จะมีข้อสอบปรนัยเพิ่มขึ้นมา 10… Read More »ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด

การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด หลังจากที่แอดมินฝึกหัดได้ทดลองทำงานใน บทบาท (role) ของ contributor มา 13 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่… Read More »การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด

วิชา การตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรวิชาการตัดต่อวีดีโอ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชชาราม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญงานด้านสื่อของแพทย์วิถีธรรมมากขึ้น เนื้อหา เรียนรู้การทำงานตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรม VSDC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีและสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสเป็คสูงมาก ฝึกฝนการทำงานจริงกับงานสื่อที่ต้องเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีหรือวิชชาราม channel… Read More »วิชา การตัดต่อวีดีโอ

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การสร้างบทความนั้น เป้าหมายก็คือให้ผู้คนได้ศึกษาสิ่งที่เราเผยแพร่ แต่ประโยชน์ของการสร้างงานบทความในเว็บไซต์นั้นมีมากกว่านั้น ในเนื้อหาตอนนี้จะพามาศึกษากันถึงประโยชน์และความเชื่อมโยงของงานทั้งหมด ภาพแสดงภาพรวมความสัมพันธ์ของงานสื่อออนไลน์เว็บไซต์สถาบันวิชชาราม… Read More »การเผยแพร่บทความ ประโยชน์และความเชื่อมโยง

เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list

เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ งานในส่วนของ content admin… Read More »เป็นแอดมินต้องทำอะไรบ้าง? Post Check list

การวิเคราะห์คำสำคัญ keyword research (เบื้องต้น)

การวิเคราะห์คำสำคัญ keyword research (เบื้องต้น) ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การสร้างบทความนั้น ถ้าไม่ได้มีทุนทรัพย์ (จ่ายเงินโฆษณา)… Read More »การวิเคราะห์คำสำคัญ keyword research (เบื้องต้น)