การศึกษา

หมวดหมู่หลัก งานการศึกษา

640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5

640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5 วันนี้เรียนเรื่อง “การออกเสียง” โดยเน้นเลคเชอร์ คุรุะเอ๋บอกว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษ จะไม่ออกเสียงตามที่เขียน เริ่มต้นการเรียนด้วยการให้นักศีกษาแนะนำตัว… Read More »640410 ภาษาอังกฤษครั้งที่ 5

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14 ในวันอาทิตย์ที่ 4… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 14 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 28… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 13 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12 ในวันอาทิตย์ที่ 21… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 12 | ห้องเรียนวิชชาราม

ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2564 สถาบันวิชชาราม ได้จัดสอบต่อเนื่องกับการสอบ วบบบ. ซึ่งในการสอบของวิชชารามครั้งนี้ จะมีข้อสอบปรนัยเพิ่มขึ้นมา 10… Read More »ข้อสอบวิชชาราม ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2564

การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด

การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด หลังจากที่แอดมินฝึกหัดได้ทดลองทำงานใน บทบาท (role) ของ contributor มา 13 สัปดาห์ และในสัปดาห์ที่… Read More »การปรับบทบาทแอดมินสำหรับแอดมินฝึกหัด