บุคลากร

รายนามวิชชาจารย์ประจำวิชาสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

รายนามวิชชาจารย์ประจำวิชาสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564 18มีนาคม 2564 ; งานสื่อวิชาการออนไลน์สถาบันวิชชาราม ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตรโดยสรุปดังนี้ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)… Read More »รายนามวิชชาจารย์ประจำวิชาสถาบันวิชชาราม ประจำปี 2564

ประวัติและผลงาน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ประวัติและผลงาน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)   ชื่อ – สกุล                           … Read More »ประวัติและผลงาน อาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)