พุทธะ และ ความลวง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

พุทธะและความลวง : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์

ความสมบูรณ์หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงานใด ๆ คือความลวง ลวงให้ยึด ลวงให้ทุกข์ มันคือกิเลส ส่วนความสำเร็จของใจที่พ้นทุกข์ พ้นจากความยึดมั่นถือมั่น คือความจริง คือพุทธะ


บททบทวนธรรม ข้อที่ 78 ความสมบูรณ์หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงาน คือความลวง ลวงให้ยึด ลวงให้ทุกข์ ส่วนความสำเร็จของใจที่พ้นทุกข์ พ้นความยึดมั่นถือมั่นคือความจริง

คลิปบททบทวนธรรม 165 กะรัต ข้อที่ 78 (https://youtu.be/5S7Dn677TUc) ช่วงเวลาระหว่างนาทีที่  1 ถึงนาทีที่ 2 ท่านอาจารย์ได้กล่าวว่าความสมบูรณ์หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงานใด ๆ คือความลวง ลวงให้ยึด ลวงให้ทุกข์ มันคือกิเลสซึ่งจะมีการงานด้านวัตถุทั่วไป และการงานที่ทำให้คนเห็นทุกข์ เพราะการที่ได้พูดคุยให้เกิดความสำเร็จของงานให้งานสมบูรณ์และสำเร็จนั้น ทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือความลวง ตัวเองก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกท่านที่ทำงานก็อยากจะให้งานออกมาดี สมบูรณ์ด้วยกันทั้งนั้น นั้นคือความรู้สึกทางโลก แต่ทางธรรมท่านอาจารย์บอกว่ามันคือกิเลส มันคือความลวง ความสำเร็จของใจต่างหากที่เป็นความสำเร็จของงานที่แท้จริง ใจไร้ทุกข์ ใจที่ยอมที่จะให้งานที่ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำด้วยซ้ำ

อย่างตัวเองเมื่อได้มารู้จักแพทย์วิถีธรรมและท่านอาจารย์หมอเขียว ทำให้พฤติกรรมที่เคยกระทำว่างานต้องสมบูรณ์ ต้องเรียบร้อย ทันเวลา ทันใจ ลดลงมาก การทำงานตัวเองก็จะทำให้เต็มที่ ดีที่สุด ณ เวลานั้น แล้ววาง ผลจะออกมาอย่างไรก็จะยอมรับผลนั้นอย่างเต็มใจ

ตรวจสอบดี ๆโดยการตั้งศีลดี ๆ ถ้าตั้งศีลขึ้นมาจะตรวจสอบได้ ถ้าคนอื่น และตัวเองไม่ได้ดั่งใจเรา ก็ไม่รู้ว่า เราจะไปอยู่ไหน ก็อยู่ในนรกเพราะไม่ได้ดั่งใจเรานั่นแหละ ทุกข์ตายเลยให้ระวัง

ช่วงเวลา 4 นาที 20 วินาที ถึง 5 นาที 10 วินาที ท่านอาจารย์พูดประโยคนี้โดนใจ ตัวเองเลย ที่ผ่านมาทำงานกับหมู่กลุ่มไม่เคยตั้งศีลเกี่ยวกับการทำงานเลย เพราะคิดว่าหมู่กลุ่มเราดี สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง และที่สำคัญหลังจากจบการบำเพ็ญพวกเราก็จะมีการอปริหานิยธรรมกันทุกครั้ง ต่อไปนี้ตัวเองคงต้องตั้งศีลเกี่ยวกับการงานบ้างแล้วละค่ะ จะได้เห็นกิเลสตัวเองได้ชัดขึ้น

นาทีที่ 7 ถึงนาทีที่ 8 ท่านอาจารย์กล่าวว่า กิเลส คือความลวง ลวงให้ทุกข์ ลวงให้ยึดมั่นถึอมั่น พุทธะคือ ความจริง ที่พ้นทุกข์พ้นจากความยึดมั่นถือมั่น เป็นจริงที่สุด ตัวเองโดนกิเลสหลอกมาหลายครั้งนับไม่ถ้วน ทุก ๆ วันตัวเองก็หมั่นเพียรล้างกิเลสตัวที่จับได้ บางตัวจับไม่ทันก็มี เพราะบางทีวิบากกรรมเข้าทำให้หน้ามืด ตามัว หูอื้อ สมองไม่ทำงานก็มีค่ะ
บททบทวนธรรมข้อที่ 78 นี้ ท่านที่บ้างาน หรือสายยึดทั้งหลายน่าจะลองมาฟังดูค่ะเผื่อหูตาจะได้สว่าง อย่าให้กิเลสหลอกอยู่นานนะค่ะ สาธุ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *