Skip to content

การสร้างบทความสำหรับเว็บไซต์ (เบื้องต้น)

การสร้างบทความสำหรับเว็บไซต์ (เบื้องต้น)

ผู้เขียน ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์

การสื่อสารผ่านเว็บไซต์นั้น จะต่างออกไปจากอ่านจากหนังสือ เพราะพฤติกรรมผู้อ่านและที่มานั้นต่างกันโดยสิ้นเชิง บทความในเว็บไซต์นั้น มักจะมาจากการค้นหาต่าง ๆ จาก search engine เช่น google ฯลฯ ดังนั้นเราจึงควรสร้างบทความให้เหมาะกับการเผยแพร่ในอินเตอร์เน็ตโดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

  1. Title ชื่อเรื่อง
  2. Content เนื้อหา
  3. Image ภาพประกอบ
  4. Link ลิงก์อ้างอิงอื่น ๆ

โดยองค์ประกอบเบื้องต้น ก็ควรจะเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ โดยจะขยายรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

1). Title ชื่อเรื่อง

การตั้งชื่อเรื่องที่น่าสนใจ มีผลต่อการกดเข้ามาอ่านเนื้อหา แต่การตั้งชื่อให้ตรงกับสิ่งที่คนสนใจนั้น จะเพิ่มโอกาสในการถูกค้นหา ชื่อเรื่องคือส่วนที่มีน้ำหนักค่อนข้างมาก ที่จะส่งผลต่อการถูกค้นเจอหรือไม่ถูกค้นเจอ แม้บทความจะมีเนื้อหาที่ดีแค่ไหน แต่ถ้าไม่ถูกค้นเจอ ก็ต้องใช้การประชาสัมพันธ์แบบอื่น ซึ่งอาจจะยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนกับยอดผู้ชม การตั้งชื่อเรื่องให้ตรงประเด็น ชัดเจน มีลำดับความสำคัญ คำไหนเป็นคำหลัก (keyword) ให้ใส่ไว้ในประโยค และใส่เป็นลำดับต้น ๆ ของประโยคนั้น ๆ

2).Content เนื้อหา

เนื้อหาคือการสื่อสารประโยชน์ตามจริง การเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความน่าสนใจนั้นคือศิลปะในการถ่ายทอดซึ่งสามารถฝึกกันได้ไม่ยาก แต่ความจริงที่จะช่วยแก้ปัญหา บอกทางแก่คนหลงทางได้จริง นั้นไม่ใช่เนื้อหาที่ได้มาง่าย ๆ ต้องศึกษา ทบทวน ฝึกถ่ายทอดบ่อย ๆ เนื้อหาจะเป็นส่วนที่จะเสริม ให้บทความหรือ post นั้น มีคุณภาพเพิ่มขึ้น แม้ชื่อเรื่องจะดูน่าสนใจ แต่เปิดอ่านเข้ามา ไม่มีเนื้อหาอะไรน่าสนใจ หรือมีแต่น้ำ ไม่มีเนื้อ ไม่มีประโยชน์ วนไปวนมา หรือสั้นจนจับใจความไม่ได้ ก็จะทำให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่ ดังนั้นเราจึงควรขัดเกลาการถ่ายถอดเนื้อหา ประมาณให้พอเหมาะ คือ สามารถอ่านแล้วเรียนรู้ตามที่ถ่ายทอดได้ดีระดับหนึ่ง

มีคำกล่าวว่า content is king ซึ่งผู้เขียนก็เห็นด้วย เพราะเนื้อหานี่แหละคือเนื้อแท้ คือการแสดงธรรมผ่านตัวหนังสือ จะช่วยแก้ปัญหาได้จริง หรือจะเป็นประโยชน์แท้หรือไม่ ก็อยู่ที่เนื้อหานี่เอง

3). Image  ภาพประกอบ

เพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารด้วยภาพประกอบ ผู้คนจะสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ถ้ามีภาพประกอบที่ช่วยส่งเสริมเนื้อหาในภาพ เพราะตัวหนังสืออย่างเดียวก็มีข้อจำกัดในการสื่อสาร ดังนั้นการใส่ภาพประกอบที่เข้ากัน เสริมกัน เติมกัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

4). Link ลิงก์อ้างอิงอื่น ๆ

ความพิเศษของบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์คือสามารถใส่ลิงก์อ้างอิงได้สะดวก คือกดแล้วไปหน้าที่เราจะแนะนำได้เลย และการแนะนำลิงก์หรือเนื้อหาเป้าหมายที่น่าสนใจนี่เอง ที่จะทำให้บทความเป้าหมายของเรานั้นมีน้ำหนักมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น เราพิมพ์บทความรีวิว บททบทวนธรรม แล้วใส่ลิงก์อ้างอิงไปในหน้าต้นฉบับ จะทำให้หน้าต้นฉบับน่าเชื่อถือขึ้น ซึ่งถ้าทำกันสิบคน ร้อยคน ต้นฉบับก็จะยิ่งน่าเชื่อถือขึ้นอีก ยิ่งใส่ลิงก์อ้างอิงมากเท่าไหร่ ต้นฉบับหรือเนื้อหาที่เราต้องการจะประชาสัมพันธ์นั้น จะมีโอกาสที่คนจะค้นหาเจอมากยิ่งขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *