เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา : อรวิภา กริฟฟิธส์

เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา : อรวิภา กริฟฟิธส์

จากบททบทวนธรรม ที่ว่า นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ของอาจารย์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว )


นับ 1 ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์

ก่อนที่จะมารู้จักธรรมะที่ถูกตรงนั้น เราเชื่อว่าตัวเราเองนั้นพึ่งตนเองได้ อยากได้อะไรก็ไปทำงานแลกมา หามา ได้สมใจอยากเราก็สุขใจปลื้มใจ แต่เดี๋ยวก็มีอยากใหม่อีกแล้ว ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาอีก และในช่วงที่ดิ้นรนนั้นหลายคนคงมีสภาวะที่ไม่ต่างจากตัวเองคือ ทุกข์กาย ทุกข์ใจ กลัวว่าจะไม่ได้มา ได้มาแล้วก็มารักษา กลัวว่ามันจะหมดไปหายไป พอตัวเองเริ่มสนองตัวเองไม่ได้ ก็คิดจะเอาจากคนอื่น เริ่มทำผิด เพ่งโทษ ถือสาคนอื่นไปเรื่อย

เริ่มมีคำถามว่า เราพึ่งตนเองได้จริงหรือ ภายนอกก็เหมือนจะดูดีนะ อยากได้อะไรก็หามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเรา แต่ภายในใจของเรานั้นมันมีแต่ความกลัว ระแวง หวั่นไหว อยู่เต็มไปหมด

พอได้มาพบสัตบุรุษ หมู่มิตรดี จึงได้รู้ว่าเราจะพึ่งตนเองได้จริงนั้น มันจะต้องลดกิเลส กิเลสก็คือความอยากที่เกินความจำเป็น จะลดกิเลสก็ต้องเริ่มต้นจากการตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติ โดยปฏิบัติที่ตัวเราเองก่อน นับ 1 ที่เรา ทำความดีที่เรา พอเราลด ละ เลิกกิเลสหยาบ กลาง ละเอียดมาเรื่อย ๆ  เราก็เห็นสภาวะที่มันเบา สบาย และมั่นคง ซึ่งต่างจากแต่ก่อนที่เราสนองกิเลสกลับมีแต่ความทุกข์ พอลดกิเลสเรากลับสบายพึ่งตนเองได้ แล้วเราก็ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นไปในตัว ฉะนั้นการลดกิเลส คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์อย่างแท้จริง สาธุ


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *