อโหสิกรรม กับการ เป็นโสดดีหรือมีคู่ : ขวัญจิต เฟื่องฟู

อโหสิกรรม กับการ เป็นโสดดีหรือมีคู่ : ขวัญจิต เฟื่องฟู สร้างสงบ

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ” อโหสิกรรมคือ การตัดราคะ ตัดโทสะ โมหะ คือการอโหสิกรรมที่เเท้จริง “เหลือเเต่เมตตา ให้มีเเต่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน


หนังสือ ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ เป็นโสดดีหรือมีคู่
เขียนโดย หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์หมอเขียวเขียนในหน้าที่ ๗๗- ๗๙ ว่าการมีคู่ มีทั้งเรื่องชอบใจเเละไม่ชอบใจในตัวคู่ครองครอบครัว มันจะมีวิบากร่วมซ้อนกันไปมา เเล้วพากันจมนรก พากันทุกข์มันวุ่นวายไปหมด เเต่ถ้าไม่มีคู่ครองเลยก็ไม่ทุกข์อะไรเลย เเม้ต่อให้คู่ครองครอบครัวดีก็เถอะมันก็มีห่วง ความห่วงมันเป็นทุกข์จริงๆ เมื่อเป็นห่วงก็มีความผูกพันตามมา อันนี้เเหละเป็นการผูกพันที่ตัดยาก เป็นการจองเวรจองกรรมกันตลอดกาล ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ ไม่รู้เมื่อไรจะจบจะสิ้นเเละอโหสิกรรมให้กันเเละกันเสียที

ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านบอกว่า “อโหสิกรรม คือการตัดราคะ ตัดโทสะ โมหะ นี้คือการอโหสิกรรมที่เเท้จริง” ราคะก็ต้องไม่มีต่อกันเเละกันเหลือเเต่เมตตา ให้มีเเต่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โทสะอย่าโกรธ โมหะก็อย่าไปหลงติดหลงยึดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเรา หลงเสพหลงติดอะไรอยู่ ไม่เอา ราคะโทสะโมหะตัดให้หมดนี่คืออโหสิกรรมที่เเท้จริง

สรุป ถ้าเรายังมีคู่ครองอยู่ เราก็จะมีความผูกพัน เป็นความห่วงอยู่ไม่จบไม่สิ้น เป็นการผูกเวรผูกกรรมกันหลายภพ หลายชาติ ทางที่ดีอยู่เป็นโสดเป็นดีกว่าไม่ไปสร้างวิบากกรรมเพิ่ม เป็นการอโหสิกรรมที่เเท้จริง เเละยังได้ทำบุญกุศลได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามถ้าท่านยังงงหรือหาคำตอบกับชีวิตคนคู่ยังไม่ได้ หรือไม่เเน่ใจว่าเป็นโสดดีอย่างไร เชิญมาอ่านหนังสือเป็นโสดดีหรือมีคู่ท่านจะได้คำตอบหรือทางออกทั้งสองอย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้

ที่เลือกทำภาพประกอบคำคมของท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ” อโหสิกรรมคือ การตัดราคะ ตัดโทสะ โมหะ คือการอโหสิกรรมที่เเท้จริง ” เพราะเห็นว่าถ้าเราทำได้อย่างนั้นจริงๆ เราก็ไม่ต้องไปจองเวร จองกรรมกันต่อไปเเละถ้าเราหลุดตรงนี้ได้จริงๆ เราก็จะมีเเต่ความผาสุก อยากให้พี่น้องลองพิจารณาข้อความนี้เเล้วลองทำตามดู ส่วนตัวข้าพเจ้าเองจะนำไปปฎิบัติเเละพากเพียรให้ถึงจิตวิญญาณ


Leave a Reply

Your email address will not be published.