Skip to content

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผัก : บัณฑิตา โฟกท์

การทำบารายคัลเจอร์จากเศษพืชผักจากแปลงผักและจากที่ทานในแต่ละวัน : นางบัณฑิตา โฟกท์ แบม มุกแสงธรรม

เยอรมนี ที่ราบลุ่มแม่น้ำไรน์ตอนบน ต้นฤดูหนาว ฝนตกชุก ลมแรง อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิ 7-14 องศาเซลเซียส

การทำบารายคัลเจอร์เป็นการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกกสิกรรมไร้สารพิษอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้คุณภาพดินดีมีความสมดุลร้อนเย็นและได้นำเศษพืชผักผลไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ช่วงหน้าหนาวที่ประเทศเยอรมนีช่วง ปลายเดือน ตุลาคมถึงปลาย เดือนมีนาคม ไม่สามารถปลูกผักได้จึงได้รื้อแปลงกสิกรรมออกแล้วกลับหน้าดินเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกในฤดูร้อนปีหน้า จึงได้ขุดหลุมเพื่อทำบารายคัลเจอร์ คือ ขุดลึกประมาณถึงเหนือเข่าเล็กน้อย แล้ววางเศษหินและอิฐไว้ก้นหลุม นำเศษพืชผักที่รื้อมาใส่ลงหลุม รวมทั้งเศษเปลือกผลไม้และผักที่ทานในแต่ละวัน ใส่ลงไป จนเกือบเต็ม แล้วใกล้ๆเดือนมีนาคมจะถมดินกลบหลุม เพื่อปรับพื้นดินเตรียมเพาะปลูกช่วงกลางๆเดือนเมษายนปีหน้า

สภาวธรรม มีความภูมิใจที่ได้ลงมือรื้อแปลงผักเอง ชุดหลุมเอง และ ในใจแว๊บหนึ่งก็นึกไปว่า ถ้าอยู่ในประเทศไทยเราคงปลูกพืชผักต่อเนื่องกันไปแล้ว แต่ใจก็ปรับได้เร็ว ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าที่นี่เยอรมนีสภาพอากาศเป็นอย่างนี้ ปลูกได้ครั้งเดียวก็ดีมากแล้ว เจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันและขุดหลุมต่อไป ในวันขุดหลุมก็ได้เข้าzoomห้องเรียนตรวจการบ้านนักศึกษาวิชชาราม เรื่อง อริยสัจสี่ และความจริงความลวงไปด้วย ได้บรรยากาศห้องเรียนออนไลน์ ในสวน อยู่ตรงไหน ทำอะไรอยู่ ก็เข้าเรียนได้ อบอุ่นและมีพลัง ขุดหลุมเสร็จไม่รู้สึกเหนื่อยเลย ได้ทั้งหลุมบารายคัลเจออร์และได้ทั้งเข้าห้องเรียน สาธุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *