vijjaram

คลายรักคลายทุกข์ ep.25 : ฟังแล้วคุยต่อ พวงผกา โพธิ์กลาง

ยังอยู่กับจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำอีกท่าน ในตอนนี้เป็นเรื่องราวของอดีตคนคู่ มีครอบครัว มีลูก นั่นคือ พี่ทิพย์ พวงผกา โพธิ์กลาง (ชื่อทางธรรม พรเพียรพุทธ)… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.25 : ฟังแล้วคุยต่อ พวงผกา โพธิ์กลาง

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19 ในวันอาทิตย์ที่ 9… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 19 | ห้องเรียนวิชชาราม

คลายรักคลายทุกข์ ep.24 : ฟังแล้วคุยต่อ ณัฐนิชา คำปาละ

เรื่องราวชีวิตในมุมมองความรักของจิตอาสาชุมชนภูผาฟ้าน้ำอีกท่านหนึ่ง พี่ณัฐ ณัฐนิชา คำปาละ ชื่อทางธรรม ศีลผ่องใส จะเป็นผู้ที่มาแบ่งปันประสบการณ์คลายรักคลายทุกข์ในตอนนี้ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.24 : ฟังแล้วคุยต่อ ณัฐนิชา คำปาละ

ห้องเรียนอริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

รายงาน ห้องเรียนอริยสัจ 4 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งการบ้านเข้ามาเพื่อร่วมบำเพ็ญเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหมด 11… Read More »ห้องเรียนอริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 13

สรุป ห้องเรียน “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 13” ประจำวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ช่วงแรก เริ่มด้วยการอัพเดทว่าใครทำอะไรบ้าง จากข้อสรุป วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 10 เรื่องขอบเขตสินค้าและให้พี่น้องช่วยกันคิดแผนการประชาสัมพันธ์Read More »วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 13