vijjaram

คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร

คลายรักคลายทุกข์ตอนนี้มาคุยเกี่ยวกับการจีบ มาเรียนรู้การจีบว่าจะสร้างบาปและการเบียดเบียนอย่างไร โทษของการจีบที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง มาฟังกันในตอนนี้ รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ การจีบถ้ามองในมุมมองทั่วไป ก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดา ที่คนจะพยายามหาคู่… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.34 : การจีบบาปอย่างไร การจีบเบียดเบียนอย่างไร

การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

การบ้านหัวข้อนี้เกิดขึ้นจากความต้องการของนักศึกษาที่จะเผยแพร่ประสบการณ์และความรู้ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมในฐานะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นการบ้านตามอัธยาสัย ทำตามความยินดี โดยในแบบฟอร์มจะมีหัวข้อไว้ให้คร่าว ๆ นักศึกษาสามารถ เพิ่มเติมเนื้อหาเองได้ โดยสามารถส่งเนื้อหาทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ word หรือไฟล์เอกสารอื่น… Read More »การบ้าน : แบ่งปันประสบการณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

คลายรักคลายทุกข์ ep.33 : ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

ที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีทุกข์ เป็นอมตะสัจจะที่ถอดความมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่แสดงให้เห็นความจริงที่ว่าความรักนั้นมีผลเป็นทุกข์ เหมือนกับมีคำเปรียบเปรยไว้ว่า ความรักคือสวนดอกไม้ที่รดด้วยน้ำตา รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ สำหรับ “ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์”… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.33 : ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์

ข้อสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

การสอบวิชาอริยสัจ 4 ครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หมวดความรู้ความเข้าใจพื้นฐาน จำนวน… Read More »ข้อสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

คลายรักคลายทุกข์ ep.32 : ทุกข์เพราะรัก ธรรมะข้อใดจะช่วยแก้

รายการคลายรักคลายทุกข์ตอนนี้มาคุยกันเกี่ยวกับข้อธรรม หรือทั้งรูปธรรมและนามธรรมต่าง ๆ ที่ผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เคยใช้แก้ทุกข์จากความรักกัน รีวิวเนื้อหา ดิณห์ ไอราวัณวัฒน์ คนต่างคนก็ต่างจริต ต่างกรรมต่างวาระที่เคยสั่งสมกิเลสกันมา ทีนี้เวลาจะออกมันก็ต้องออกทางที่เข้ามา… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.32 : ทุกข์เพราะรัก ธรรมะข้อใดจะช่วยแก้

คลายรักคลายทุกข์ ep.31 : ข้อดีของการเป็นโสด

กลับมาชวนคุยกันในหมวดคนโสด ในตอนนี้ก็จะคุยว่าการอยู่เป็นโสดนี่มันมีข้อดีอะไรบ้าง ข้อดีที่นำมาเสนอในตอนนี้ก็รวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ และจากความรู้ของผู้ดำเนินรายการ ในวันนี้รวบรวบข้อดีของการเป็นโสด ได้ 8 ข้อคือ ไม่ต้องแบ่งเวลาชีวิตให้ใคร… Read More »คลายรักคลายทุกข์ ep.31 : ข้อดีของการเป็นโสด