vijjaram

คลายรักคลายทุกข์ EP.16 ศีลเสมอกัน รักมั่นจริงหรือ

ตอนนี้เราจะยกข้อมูลจากพระไตรปิฎกมาคุยกัน เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลในพระสูตรหนึ่ง เอามาตีความเพื่อความกำหนัด เสพสุขลวง การวนหลงอยู่ในโลก เราจึงนำมาคุยเพื่อตีความตามสภาพจริงที่ควรจะเป็นในการไปสู่ความพ้นทุกข์ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก… Read More »คลายรักคลายทุกข์ EP.16 ศีลเสมอกัน รักมั่นจริงหรือ

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ที่ 20… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 10 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนออนไลน์ ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 13… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 9 | ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา การตัดต่อวีดีโอ

หลักสูตรวิชาการตัดต่อวีดีโอ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่นักศึกษาวิชชาราม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญงานด้านสื่อของแพทย์วิถีธรรมมากขึ้น เนื้อหา เรียนรู้การทำงานตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์กับโปรแกรม VSDC ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีและสามารถทำงานได้บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่จำเป็นต้องมีสเป็คสูงมาก ฝึกฝนการทำงานจริงกับงานสื่อที่ต้องเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีหรือวิชชาราม channel… Read More »วิชา การตัดต่อวีดีโอ

สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

การสอบหมู่ครั้งแรกของสถาบันวิชชาราม ที่สอบพร้อมกับการสอบของลานนาอโศก โดยจะมีข้อสอบของลานนาอโศก 1 ชุด และของสถาบันวิชชารามอีก 1 ชุด ในการสอบครั้งนี้ จะสอบทั้งทางภูผาฟ้าน้ำและทางบ้าน(ผ่านโปรแกรม… Read More »สอบประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

คลายรักคลายทุกข์ EP.15 คลายบ่วงพิษรัก

คลายรักคลายทุกข์ตอนที่ 15 เรายังคุยกันต่อในเรื่องการออกจากสภาพคนคู่เช่นเคย ในหัวข้อ “คลายบ่วงพิษรัก” ออกจากบ่วงแห่งรักด้วยพุทธวิธี จะออกอย่างไร แบบไหน ลองติดตามกันดู รายละเอียด… Read More »คลายรักคลายทุกข์ EP.15 คลายบ่วงพิษรัก

การบ้าน : สัมมาอาชีพ

นักศึกษาวิชชารามที่สนใจในเรื่องพาณิชย์บุญนิยม สามารถศึกษาและทบทวนสภาวธรรม รวมทั้งสามารถเข้าร่วมกลุ่มการค้า “วิถีธรรมมาร์เก็ต” ได้ ท่านสามารถติดตามเรียน วิชา สัมมาอาชีพ ได้ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลาประมาณ… Read More »การบ้าน : สัมมาอาชีพ