ทีมแอดมิน ทุ่งนา

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28 English for Communication วันเสาร์ ที่  25 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 28

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27 English for Communication วันเสาร์ ที่  18 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 27

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26 English for Communication วันเสาร์ ที่  11 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 26

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 25

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 25 English for Communication วันเสาร์ ที่  4 กันยายน 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 25

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 24

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 24 English for Communication วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 24

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16

รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16 วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564… Read More »รายงาน ห้องเรียนวิชา โภชนปฏิบัติ ครั้งที่ 16

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33 วันจันทร์ ที่ 9 – วันอาทิตย์ ที่… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 33

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 23

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 23 English for Communication วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 23

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22

ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22 English for Communication วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564… Read More »ห้องเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครั้งที่ 22