ทีมแอดมิน ตะวัน

“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -17 ธ.ค. 64

“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 3 ธ.ค. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” – 3 ธ.ค. 64

“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -19 พ.ย. 64

รายการ “สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” ช่วง ถามตอบ ปัญหาสุขภาพ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดย กลุ่มแพทย์แผนไทยวิถีธรรม… Read More »“สายด่วน สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรม วิถีไทย” -19 พ.ย. 64

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2564… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 43

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม… Read More »สรุปข่าว การศึกษาวิชชาราม สัปดาห์ที่ 40

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 39 ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 39 l ห้องเรียนวิชชาราม

สรุปข่าว “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22 : อปริหานิยธรรม

สรุป อปริหานิยธรรม ห้องเรียน “วิชา สัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22” ประจำวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564… Read More »สรุปข่าว “วิชาสัมมาอาชีพ ครั้งที่ 22 : อปริหานิยธรรม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 38 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 38 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 17 ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 17 l ห้องเรียนวิชชาราม

วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม

ห้องเรียนวิชชาราม ตรวจการบ้าน วิชา อริยสัจ 4  ครั้งที่ 37 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน… Read More »วิชา อริยสัจ 4 ครั้งที่ 37 l ห้องเรียนวิชชาราม