ข่าว ตอบคำถามสุขภาพกายใจ : สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย

ข่าว ตอบคำถามสุขภาพกายใจ : สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย
วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-16:30 น. มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด 156 Account ผ่านโปรแกรม Zoom

แก่นหลักของการศึกษาวิชชาราม ที่นำโดย อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดีของสถาบันวิชชาราม (อธิการบดี) คือการคบ เคารพ และสานพลังกับสัตบุรุษ หมู่มิตรดี ในการฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยเหลือเกื้อกูลผองชนให้พ้นทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปตามลำดับ ซึ่งอาจารย์หมอเขียว ท่านก็จะจัดสรรองค์ประกอบให้จิตอาสาหรือนักศึกษาวิชชารามได้ฝึกฝน 2 สิ่งนี้เป็นหลัก นั่นก็คือการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการพึ่งตนทั้งทางด้านสุขภาพ ด้านจิตวิญญาณที่ผาสุก ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และสานพลังกันกับสัตบุรุษหมู่มิตรดีเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่ศรัทธาที่สนใจศึกษาศาสตร์การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมให้ท่านสามารถพึ่งตนด้านสุขภาพและลดทุกข์กาย-ทุกข์ใจได้ไปตามลำดับ ซึ่งองค์ประกอบแบบนี้จะก่อให้เกิดทั้งบุญ (คือนักศึกษาได้ขัดเกลาซึ่งกันและกันจึงทำให้แต่ละท่านสามารถลดกิเลสได้ไปตามลำดับ) และกุศล (คือการช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสมเป็นวิบากดีให้ชีวิตได้อาศัย) ก็คือการสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นเอง

และ “สายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย” การตอบคำถามปัญหาทุกข์กาย ทุกข์ใจ ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการให้นักศึกษาวิชชารามได้มาฝึกฝนสองสิ่งนี้เช่นกัน ไปดูกันว่าวันนี้จะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรบ้าง


ประเด็นที่น่าสนใจ

  • มาร์ชชิ่ง เพื่อสร้างกระดูกกล้ามเนื้อให้แข็งแรง (ยาเม็ดที่ 6)  
  • ทบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุก  (ยาเม็ดที่ 8)
  • ความประทับใจในบททบทวนธรรม (ยาเม็ดที่ 8)
  • ตอบคำถาม ปัญหาทุกข์กาย-ทุกข์ใจ

คำถามที่น่าสนใจวันนี้

  • จะทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ทุกข์ใจไปกับแม่ที่เป็นคนอมทุกข์
  • พอมีพื้นที่อยู่บ้าง แต่ไม่มีความรู้ในการเพาะปลูกเลยจะทำอย่างไรดี
  • จะบาปไหม ถ้ารับเป็นเจ้ามือหวยให้แม่ เพราะอยากให้ท่านเลิก

คำถาม 1

จะทำอย่างไรถึงจะวางใจไม่ให้ทุกข์ไปกับแม่ที่เป็นคนอมทุกข์ บ่นระบาย แต่เรื่องทุกข์ออกมาตลอดเวลา ไม่มีใครทนแม่ได้เลย บางทีหนูก็โอ๊ยระเบิดเหมือนกัน

จิตอาสา 1

ให้ทำความเข้าใจว่าแต่ละชีวิตมีฐานจิตที่แตกต่างกัน ไม่มีชีวิตใดอยากพลาดอยากพร่องอยากทุกข์ ปรารถนาดีต่อท่านให้ท่านสามารถทำใจได้ ให้ท่านได้คิดดีคิดถูกได้เร็ว ๆ ส่วนที่สำคัญคือเรานี่แหละที่ควรตั้งใจให้คิดดีคิดถูกให้ได้เร็ว ๆ เอาตัวนี้ก่อน เอาตัวเองให้รอดจากความไม่ชอบใจความทุกข์ใจ เวลาเจอผัสสะจากท่านเวลาที่ท่านบ่นหรือระบายความทุกข์ออกมาให้ได้ก่อน

จิตอาสา 2

ถ้าเราก็รู้สึกทุกข์ กับสิ่งที่แม่กำลังทุกข์จนถึงขั้นโอ๊ยและจะระเบิดออกมา แสดงเราควรเข้าใจได้เลยว่าเรากำลังผิดหลักแล้ว เพราะเราไม่เข้าใจ เราควรกล้ายินดียอมรับในวิบากกรรมของแม่ ว่าท่านต้องเป็นแบบนี้เพราะเป็นวิบากกรรมของท่าน เราทำเท่าที่เราทำได้ ถ้าเรากล้ายินดีเข้าใจและยอมรับในวิบากกรรมของท่าน เราก็จะไม่รำคาญท่านไม่ว่าแม่จะเป็นคนอมทุกข์หรือไม่ก็ตาม แล้วที่เราเห็นว่าแม่เสพติดความทุกข์ จริง ๆ แล้วคือเราเองที่กำลังเสพติดความทุกข์อยู่ ที่เห็นแม่ทุกข์อยู่ ทุกอาการที่แม่เป็น เราเป็นคนทุกข์ เราต้องกล้าที่จะยอมรับในวิบากกรรมของแม่ วิบากกรรมของเราที่เรามีสวน ด้วยการทำใจให้กล้าที่จะยอมรับ ไม่ว่าท่านจะหายเร็วหรือหายช้าก็ได้ ท่านจะบ่นก็ได้ เรากล้ายินดีรับเต็มใจรับในส่วนของเรา ในส่วนของแม่ ท่านจะหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น ถ้าเราเข้าใจแม่ ไม่โทษใครใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติแบบนี้ได้ เราจะเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดีให้แม่ได้

จิตอาสา 3

ก่อนอื่นเราจะต้องทำใจก่อน เพราะตอนนี้เรากำลังเสพติดความทุกข์อยู่ เพราะว่าเรากำลังอยากได้ดั่งใจ อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ เราก็จะไปเป็นแรงเหนี่ยวนำให้แม่ เราอยากให้แม่หยุดบ่นหยุดทุกข์ใช่ไหม ยิ่งเราอยากให้แม่หยุดบ่นหยุดทุกข์ แม่ก็จะยิ่งบ่นยิ่งทุกข์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดอยากที่ใจเราก่อน ถ้าเราทำที่ใจเราได้ เราก็จะช่วยแม่ได้ด้วย การที่เราจะช่วยลดทุกข์ให้แม่ได้เราก็จะต้องทำให้ได้ก่อน แต่ตอนนี้เรากำลังเสพติดความทุกข์อยู่ ดังนั้นเราจะต้องหยุดอยากให้แม่ได้ดั่งใจเราก่อน ถ้าเราหยุดอยากได้นอกจากจะช่วยแม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ใจด้วยเท่ากับช่วยได้ทั้งสองฝ่าย


คำถาม 2

อาศัยอยู่ในเมือง ที่บ้านพอมีพื้นที่ให้เพาะปลูกอยู่บ้าง แต่ไม่มีความรู้เรื่องการปลูกพืชผักไว้เลี้ยงชีพเลยในการพึ่งตนเลย ขอผู้รู้ช่วยให้คำแนะนำหน่อยค่ะ

จิตอาสา

ให้เริ่มจากปลูกพืชผักที่ปลูกง่ายดูแลง่ายก่อน เช่น อ่อมแซบ ผักบุ้ง หรือจัดสรรเวลาเข้าไปที่ศูนย์ใกล้ ๆ คือ สวนป่านาบุญ 3 เพื่อศึกษาวิธีปลูกพืชผักแบบง่าย ๆ พร้อมวิธีดูแลได้

และมีพี่น้องจิตอาสาอีกหลายท่านได้แลกเปลี่ยนแนะนำ การทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบพึ่งตนประหยัดเรียบง่าย ทั้งแบบเพาะปลูกลงดิน และเพาะปลูกในกระถาง ด้วยการทำเพอมาคัลเจอร์ในกระถาง โดยมีเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพช่วยให้การทำกสิกรรมไร้สารพิษประสบความสำเร็จด้วยหลัก 6 ข้อ คือ

หัวใจสำคัญของการทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบพึ่งตน

  1.  มี พันธุ์ดี
  2.  มี ดินดี
  3.  มี น้ำดี
  4.  มี แสงดี
  5.  มี ศีลดี
  6.  มี หมู่มิตรดี

คำถาม 3

จะบาปไหมถ้าอยากให้แม่เลิกซื้อหวย จึงรับเป็นเจ้ามือให้แม่เอง โดยให้ท่านซื้อกับเราและบอกท่านว่าถ้าท่านถูกเราจ่ายเงินให้ท่าน ถ้าไม่ถูกเราจะคืนเงินให้ท่านเมื่อครบ 6 เดือน

จิตอาสา

คนในครอบครัวเดียวกันเขาจะไม่อยากได้เงินกันเอง เขาจะแอบไปซื้อกับคนอื่นอยู่ดี ดีไม่ดีสุดท้ายไปสร้างหนี้ไว้ให้เราชดใช้แทนอีก วิธีที่จะช่วยให้ท่านเลิกซื้อหวยได้จริงคือ คอยบอกโทษภัยของการซื้อหวย ประโยชน์ของการไม่ซื้อหวย และให้ท่านเริ่มลดละเลิกซื้อหวยไปตามลำดับ ถ้าท่านอยากได้โภคทรัพย์จริง ก็ให้ท่านรักษาศีล เพราะศีลนำโภคทรัพย์มาให้

เล่าให้ท่านฟังว่า ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า “คนรวยคือคนซวยที่สุดในโลก” หวย ห=หายนะ ว=วอดวาย ย=ย่อยยับ ให้ตั้งศีลลดละเลิก


นักศึกษา ร่วมอปริหานิยธรรม สรุปงานสรุปใจ (ทั้งก่อนและหลังการบำเพ็ญกิจกรรมต่าง ๆ) 

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของนักศึกษาหลังจากที่ได้บำเพ็ญร่วมกันผ่านไป ก็คือการทำอปริหานิยธรรม สรุปงาน-สรุปใจ กัน ว่าเรื่องงานนอกที่บำเพ็ญวันนี้มีข้อพลาดข้อพร่องอะไรบ้างที่สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ในคราวต่อไป งานใน คือแต่ละท่านบำเพ็ญไปสามารถจับกิเลสอะไรของตนได้บ้าง เกิดกิเลสอะไรบ้าง บางทีเจ้าตัวก็เห็นเอง บางทีเจ้าตัวไม่เห็น แต่ก็จะมีพี่น้องหมู่มิตรดีเอาภาระช่วยบอกช่วยชี้กัน (ชี้ขุมทรัพย์) เพื่อให้เกิดการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้นต่อไป อย่างนี้เป็นต้น และนี่ก็คือ วิชา “อปริหานิยธรรม ธรรมที่เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเลย” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิชาหลักของสถาบันวิชชารามจากทั้งหมด 4 วิชา (คือ วิชา ธรรมะพาพ้นทุกข์, วิชา อริยสัจ 4, วิชา อปริหานิยธรรม และวิชา สมดุลร้อนเย็น) ตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้นำคำตรัสของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกมานำพาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติตามนั่นเอง

สรุป องค์ประกอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านจัดสรรขึ้นมา หัวใจสำคัญก็เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการขัดเกลากันและสามารถลดกิเลสได้ไปตามลำดับ ด้วยการเป็นพลังร่วม สานพลังกันกับสัตบุรุษ หมู่มิตรดี ฝึกฝนการพึ่งตนและช่วยเหลือเกื้อกูลผองชนที่ศรัทธาให้ได้พ้นทุกข์กาย ทุกข์ใจไปด้วยกัน ไปตามลำดับนั่นเอง

สายด่วน ฯ วันอาทิตย์ บำเพ็ญและอำนวยความสะดวกโดยพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชาราม กลุ่มรวมพลัง (กลุ่ม 6) ทีประกอบไปด้วยพี่น้องจากทั้งในและต่างประเทศ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสาน เรียกว่ารวมทุกภาคเลยก็ว่าได้ แล้วยังมีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามทั่วโลกที่จัดสรรเวลาได้มาร่วมบำเพ็ญตอบคำถาม

ติดตามรายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยได้ทาง YouTube หมอเขียวทีวี Facebook หมอเขียวแฟนคลับ

ปิ่น คำเพียงเพชร แอดมินกลุ่มทุ่งนา รายงาน

เจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *