ข่าวห้องเรียน วิชากายวิภาศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน

ข่าวห้องเรียน วิชากายวิภาศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:00 -21:30 น.

มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 40 ท่าน ดำเนินการ โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง สอบปลายภาค และเฉลยข้อสอบปลายภาค

บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดมุกดาหาร รุ่นที่ 2 ร่วมกับ สถาบันวิชชาราม มาเข้าเรียนกันพร้อมเพรียง แม้เป็นการนัดหมายที่ค่อนข้างกระชั้น ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดหนักของโรค COVID-19 ระลอกที่ 4 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีการระดมเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนด้วยศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม ผ่านกระบวนการ และช่องทางต่าง ๆ มากมาย โดยการนำของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่ท่านได้เขียน คู่มือ สุขภาพพึ่งตน แพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับเต็ม ฉบับย่อ ออกเผยแพร่มาสู่สาธารณชนที่ศรัทธาน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป

พบว่านักศึกษามีความพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน แววไวและเข้ามาร่วมกิจกรรมการสอบปลายภาคกันอย่างคับคั่ง คงเป็นเพราะนักศึกษาแต่ละท่านมีภาพความจำ ความประทับใจ ที่ไม่รู้ลืมกับบรรยากาศการเรียน การสอน ที่กระชับเข้าใจง่าย และรื่นเริงเบิกบาน ไปพร้อมกับคุรุผู้สอนในทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ท่านนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสอนนักศึกษาแพทย์มาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจวบจนปัจจุบัน มาถ่ายทอดให้พวกเราเหล่านักศึกษาวิทยาลัยชุมชนฯมีโอกาสที่ดีที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่าน

คุรุกานดาได้ดำเนินกิจกรรมตามนัดหมาย คือการจัดสอบปลายภาค โดยท่านได้บอกกล่าวไว้เมื่อคราวก่อนที่มีการสอบกลางภาคไป ท่านจะเตรียมข้อสอบปลายภาคต่อเพื่อให้ภารกิจ การเรียนการสอน การสอบครบถ้วนเสร็จสิ้นกระบวนการ ผ่านไปไม่นานคุรุกานดาก็มาพร้อมกับข้อสอบปลายภาคในรูปแบบ google form จำนวน 20 ข้อและเป็นการสอบผ่านออนไลน์พร้อม ๆ กัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และนัดหมายเวลามาพบกันเมื่อสอบเสร็จ เพื่อทำการเฉลยหลังสอบเลย เป็นการทบทวนเนื้อหาครั้งสุดท้ายอีกรอบ เรียกได้ว่าจำกันให้ขึ้นใจกันเลยทีเดียว ทำให้สามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์การแพทย์วิถีธรรมได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ตามลำดับ

การมาเข้าร่วมกิจกรรม การสอบปลายภาค วิชากายภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ในครั้งนี้ คุรุกานดาได้ออกข้อสอบ 20 ข้อ ระบบละ 5 ข้อ จากเนื้อหา 4 ระบบ ดังนี้

    1. ระบบทางเดินหายใจ (Respiratory System)
    2. ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular System)
    3. ระบบประสาท (Nervous System)
    4. ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน (Lymphatic and Immune Systems)

และเป็นของแถมที่คุรุมอบให้เนื่องจากนัดหมายกระชั้นชิดแต่พี่น้องก็มากันพร้อมเพรียง ทำให้คุรุนำเสนอขอมติหมู่ มอบคะแนนความตั้งใจให้คนละ 5 คะแนน มติหมู่เห็นพ้องต้องกันอย่างเบิกบาน เมื่อนักศึกษาสอบเสร็จก็สามารถดูคะแนนสอบได้ทันทีที่กดส่งและกดรับชมคะแแนนพร้อมรับชมเฉลยคำตอบได้ด้วย แม้นักศึกษาบางส่วนจะยังไม่สามารถเข้าทำออนไลน์ได้ ก็สามารถเขียนคำตอบถ่ายรูปส่งมาได้ จะมีพี่น้องช่วยอาสาทำลงใน google form ให้ เมื่อสอบเสร็จครบ คุรุทำการเฉลยข้อสอบในครั้งนี้ให้ด้วยเลย เป็นการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญบางส่วนอีกรอบ ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แม้มีบางส่วนยังไม่ได้สอบ ทีมคุรุก็มีมติให้ติดตามนักศึกษามาสอบให้ครบจำนวนก่อน จึงจะทำการเผยแพร่คลิบวีดีโอเฉลยออกไปอย่างเป็นทางการ

เนื้อหาข้อสอบ ปลายภาค วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน 20 ข้อ [ติดตามรับชมเพิ่มเติมได้]
เฉลยข้อสอบ ปลายภาค วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน 20 ข้อ [รอติดตามรับชมเมื่อนักศึกษาสอบครบแล้ว]

ในช่วงท้ายหลังจากเฉลยข้อสอบเสร็จ คุรุกานดา ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันอีกเล็กน้อยก่อนจากลากันไปพักผ่อน และจะมาพบกับใหม่ในโอกาสที่ มีข้อสงสับ ข้อคำถาม ตลอดจนการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เมื่อนำไปปฏิบัติจริงแล้วเป็นอย่างไร ในโอกาสต่อไปตามลำดับต่อไป เรียกได้ว่าเรียนแบบมีความสุข สอบด้วยความเบิกบานใจ ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม น้อมนำไปปฏิบัติที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาเพื่อดูแล ป้องกัน รักษาอาการไม่สบาย หรือรักษาโรคต่าง ๆ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นยังมีนักศึกษาบางท่านที่ยังไม่ได้สอบ พี่น้องจะช่วยกันติดตามมาสอบทีหลังให้ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นการยืนหยัดพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น ได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมกันจริง ๆ จึงทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

[ติดตามรับชมวีดีโอ เพิ่มเติมได้]

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *