ข่าวห้องเรียนวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน

ห้องเรียน วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 11 : เรื่อง เฉลยข้อสอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 -21.30 น.

มีนักศึกษาเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลกมากกว่า 30 ท่าน ดำเนินการ โดย แพทย์หญิงกานดา ศักดิ์ศรชัย เรื่อง เฉลยข้อสอบกลางภาค

บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ที่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน จังหวัดมุกดาหาร และ สถาบันวิชชาราม มาเข้าเรียนกันพร้อมเพรียง แม้มีรายการสำคัญอื่นมาแทรกตามวาระที่จำเป็น เวลาเรียนจึงล่าช้าออกไปกว่าปกติเล็กน้อย เมื่อวาระเหมาะควรตามนัดหมาย คุรุกานดาจึงดำเนินกิจกรรมตามนัดหมาย คือการเฉลยข้อสอบกลางภาคทันที ท่านเป็นคุรุผู้สอนที่มีความชำนาญในการอธิบายและสอนเนื้อหาสาระได้กระชับ ฟังแล้วเข้าใจง่าย ทำให้เข้าใจเนื้อหาและสามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้กับตนเองและผู้อื่นได้

การมารับฟังการเฉลยข้อสอบในครั้งนี้ เป็นการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญบางส่วนอีกรอบ ทำให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีนักศึกษาหลายท่านที่สามารถตอบข้อสอบได้คะแนนเต็มเลยทีเดียว และหลายท่านได้คะแนนลดหลั่นมาตามลำดับ แม้มีบางส่วนยังไม่ได้สอบ ทีมคุรุก็มีมติให้ติดตามนักศึกษามาสอบให้ครบจำนวนก่อน จึงจะทำการเผยแพร่คลิบวีดีโอเฉลยออกไปอย่างเป็นทางการ

เนื้อหาข้อสอบ กลางภาค วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน 20 ข้อ [ติดตามรับชมเพิ่มเติมได้]
เฉลยข้อสอบ กลางภาค วิชา กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาพื้นฐาน 20 ข้อ [รอติดตามรับชมเมื่อนักศึกษาสอบครบแล้ว]

ในช่วงท้ายหลังจากเฉลยข้อสอบเสร็จ คุรุกานดา ยังได้เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสภาวธรรมกันอีกเล็กน้อยก่อนจากลากันไปพักผ่อน และจะมาพบกับใหม่ในโอกาสการสอบปลายภาคในลำดับต่อไป เรียกได้ว่าเรียนแบบมีความสุข สอบด้วยความเบิกบานใจ ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้ศาสตร์การแพทย์วิถีธรรม น้อมนำไปปฏิบัติที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาเพื่อดูแล ป้องกัน รักษาอาการไม่สบาย หรือรักษาโรคต่าง ๆ

ดังที่กล่าวมาข้างต้นยังมีนักศึกษาบางท่านที่ยังไม่ได้สอบ พี่น้องจะช่วยกันติดตามมาสอบทีหลังให้ครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นการยืนหยัดพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น ได้นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมกันจริง ๆ  จึงทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นความสำเร็จจากจุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป

[ติดตามรับชมวีดีโอ เพิ่มเติมได้]

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.