วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ครั้งที่ 3

วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน
ครั้งที่ 3 โดยพญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย
วันที่ 22 เมษายน 2564

วันนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนทั้งหมด 67 ท่านเป็นนักศึกษาจากภูผาฟ้าน้ำ 7 ท่าน เนื้อหาที่เรียนวันนี้ คือ ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง

เมื่อเชื่อมโยงระบบกล้ามเนื้อและโครงร่างกับแพทย์วิถีธรรมจะเกี่ยวข้องกับการกดจุดและโยคะ โดยระบบที่อ่อนแอของระบบโครงร่าง คือ ข้อต่อ ซึ่งเป็นจุดที่เราใช้กดจุด หรือกัวซา

ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เพราะกล้ามเนื้อทำงานหนักเป็นเวลานาน ไม่สามารถคลายตัวได้ เกิดของเสียคั่งค้าง

หลังเรียนเสร็จก็มีคำถามจากนักศึกษา ดังนี้

คุณใจแสงธรรม สอบถามว่า เป็นโควิดปวดทั้งตัว 10 วัน จึงหายปวด ยกเว้นที่กล้ามเนื้อต้นแขน 2 ข้างยังไม่หาย

คุณหมอกานดา บอกว่า อาการของการปวดกล้ามเนื้อจากโควิด ถ้าตอบแบบแพทย์วิถีธรรมกล้ามเนื้อเขาต้องการขับพิษออก

คุณเท่ห์ สอบถามว่า ทำงานแล้วหดตัวผิดปกติเป็นตะคริวใช่มั้ย

คุณหมอกานดา ใช่ เช่น เวลาออกกำลังกาย

คุณเท่ห์ เล่าว่า เป็นตะคริวที่ขาใช้มือบีบที่ขา ไม่ใช้วิธีนวด

คุณหมอกานดา บอกว่า วิธีนี้ทำให้เส้นประสาทไม่ถูกกดรัด

คุณยักษ์ บอกว่า ปวดแขน ควรกดจุดที่แขนทุกวัน วันละ 3-4 ครั้ง กดจุดเส้นลมปราณ และตามด้วยกัวซา ที่ปวดแขนจะคลายขึ้น

คุณเท่ห์ บอกว่า คลำจุดระหว่างร่องกล้ามเนื้อและกระดูก จุดที่ปวดคือ ร่องกล้ามเนื้อจะช่วยได้มาก

คุณหมอกานดา บอกว่า กระโดดตบ กล้ามเนื้อทำงานหนักมากเกิน จะบาดเจ็บ กระดูกข้อต่อ คอกระแทก

หลังจากการสอบถามก็ได้มีการสอบ โดยวันนี้เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 10 ข้อ

ในการส่งคำตอบของข้อสอบ ให้ส่งมาที่คุณอภินันท์ ที่ LINE ballunderf เบอร์โทร 089 456 7710

เมื่อสอบเสร็จ ก็มีการสนทนากันต่อโดยคุณยักษ์ แนะนำให้คุณใจแสงธรรม ให้โยคะและกัวซา พร้อมกับบอกว่าจุดอ่อนของข้อต่อ เป็นจุดที่พิษจะไปฝัง การกดจุดลมปราณให้ไล่ไปที่ปลายนิ้ว

คุณหมอกานดา เสริมเรื่องข้อต่อที่เป็นจุดเชื่อมว่า เมื่อจุดเชื่อมไม่ค่อยสะดวก ต้องโยคะและกัวซา

คุณประคอง ขอให้คุรุส่งเนื้อหามาให้ก่อนได้หรือไม่

คุณหมอกานดา บอกว่า เรียนเพื่อรู้ เท่าไหร่ก็เท่านั้น ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อยากให้อยู่กับปัจจุบันอยากให้เรียนรู้งานใน

ก่อนจบการเรียนการสอนในวันนี้ ดร.น้อมพรฟ้า บอกว่า ตัวตั้งใจจริงทำให้มีความไม่สบายใจ เข้ามาแทรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *