รับสมัครนักศึกษาใหม่

สถาบันวิชชาราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาตามได้โดยการกดลิงก์ด้านล่าง

รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 2

รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 1

รับสมัครศึกษาต่อในระดับอริยปัญญาโท(7ปี)

facebook สถาบันวิชชาราม

[สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ]

กดเข้า เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published.