เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอริยปัญญาตรี 7 ปี (ช่วงที่ 2/2564)

จากนโยบายของอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (อธิการบดี สถาบันวิชชาราม) ที่ให้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ขึ้น ทางสถาบันวิชชารามจึงเปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 กันยายน – 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในระหว่างนั้นมีนโนบายเพิ่มเติมจากอาจารย์หมอเขียวว่า “ในยุคนี้น่าจะเอื้อให้คนได้มาทำดีร่วมกัน” ทางสถาบันจึงมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ช่วงที่ 2 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื้อให้เอื้อต่อการรับสมัครในระยะยาว (ตั้งแต่ 14 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในระดับอริยปัญญาตรี หลักสูตร 7 ปี ช่วงที่ 2  สามารถสมัครได้โดยศึกษาเพิ่มเติมจากลิงก์ด้านล่าง

รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 2

[รับสมัครหลักสูตร 7 ปี ระดับอริยปัญญาตรี ประจำปี 2564 ช่วงที่ 2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *