Skip to content

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

อยู่กับความพร่องของชีวิตอย่างผาสุก : ประคอง เก็บนาค

ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยพลาด ไม่เคยพร่อง  ไม่เคยผิดหวังมา คนเราจึงควรฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้


จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้

ในชีวิตของคนเรานั้น ล้วนแล้วแต่ได้พบเจอกับเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย บางเรื่องก็เป็นเรื่องดี สบายทั้งกายใจ แต่บางครั้งก็เป็นเรื่องร้าย ทุกข์ทั้งใจกาย หลายคนก็จะมีมุมมองและทักษะชีวิตในการรับมือต่อสู้ ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ แม้ในบางทีจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นด้วยอาการบาดเจ็บ สะบักสะบอมมากแค่ไหน แต่เมื่อเราผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ ก็ทำให้เราอดทนและแข็งแกร่งขึ้น  มีประสบการณ์ชีวิต ที่เสมือนเป็นวัคซีน สามารถป้องกันความทุกข์กาย ทุกข์ใจเมื่อได้พบเจอกับ เรื่องราวหรือเหตุการณ์แบบเดิมที่ได้เคยประสบมา

หากเราลองสังเกตและฝึกจิตใจให้คิดพิจารณาในทุก ๆ เรื่องราว ที่เกิดขึ้นกับเรา ตั้งแต่เกิดจวบจนปัจจุบัน เราจะพบว่ามีข้อพร่องของเรื่องต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจของเรา หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นความไม่ได้ดั่งใจของเรา เมื่อประสบกับข้อพร่องเหล่านั้น ซึ่งก็จะมีแต่ความเศร้าเสียใจ ทุกข์ใจ ไม่อยากให้ข้อพร่องเกิดขึ้น ไม่อยากยอมรับข้อพร่องเหล่านั้น ทั้งยังโยนข้อพร่องเหล่านั้น ให้กับสิ่งอื่น หรือแม้กระทั่งผู้อื่น

เมื่อได้อ่านข้อความในหนังสือบททบทวนธรรม ที่ท่านอาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) ได้กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก ที่เป็นคัมภีร์และปัญญาพาพ้นทุกข์ ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก โดยเฉพาะในบทที่กล่าวว่า จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต ที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ ซึ่งเป็นบทที่ตนเอง มีความประทับใจและซาบซึ้งในความหมายของแต่ละถ้อยคำ โดยได้น้อมนำมาเตือนสติของตนเอง เมื่อได้พบเจอกับความพร่องของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ได้ประสบพบเจอในแต่ละวัน วางใจยอมรับความพร่อง ความพลาดที่เกิดขึ้น

ซึ่งท่านอาจารย์หมอเขียวได้กล่าวเสมอ ๆ ว่า บางเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าสำเร็จ สมบูรณ์ไวไป จะเกิดเรื่องร้ายได้ ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้ความสมบูรณ์แบบนั้น ความพร่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นอุปสรรคขัดขวาง ที่ทำให้ความดี ความสมบูรณ์นั้น ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งก็ดีมากแล้ว ณ เวลานั้น ๆ

ดังนั้น คนเราจึงควรฝึกฝนอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต ที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ ชีวิตคนเราควรอยู่อย่างเบิกบาน และอย่าสร้างเงื่อนไขใด ๆ ที่จะทำให้ใจเราเป็นทุกข์เลย


บททบทวนธรรมโดย อาจารย์หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *