วันนัดสอบสัมภาษณ์รอบ 7, 8, 9 (หลักสูตร 7 ปี รุ่นปี 64)

วันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตร 7 ปี รอบต่อไป มี 2 วัน 3 รอบ ดังนี้

  1. รอบเช้า วันอังคารที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 8.00 น. – 10.00 น.
  2. รอบบ่าย วันอังคารที่ 12 ต.ค. 64 เวลา 12.00 น. – 14.00 น.
  3. รอบเช้า วันพุธที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 8.00 น. – 10.00 น.

*ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร 7 ปี เข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ได้ตามวันและเวลาที่ท่านสะดวก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *