“รวมพลคนใจเพชร” กิจกรรมวันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบวันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ซึ่งวันนี้ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศ ได้รวมพลังกันมาบำเพ็ญกิจกรรมค่าย “รวมพลคนใจเพชร” ในระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2565 ประมาณมากกว่า 200 ท่านขึ้นไป

โดยการจัดงานฉลองวันครบรอบวันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ครั้งที่ 2 นี้ มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย ตั้งแต่เช้า คือ อาจารย์หมอเขียว และจิตอาสาเครือข่ายกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ที่แปลงพ้นทุกข์ การสอบรายงานสภาวธรรมจบการศึกษาหลักสูตรอาริยปัญญาตรี 7 ปี สถาบันวิชชาราม และหลักสูตรประกาศนียบัตรการแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก 6 เดือน สถาบันวิชชาราม โรงบุญอาหารมังสวิรัติ จากญาติธรรมชาวอโศก ร้านพลังรักษ์ และเครือข่ายจิตอาสาภาคเหนือ กลาง อีสานและใต้

ช่วงบ่าย มีพิธีบูชาครูแบบเรียบง่าย โดยจิตอาสาร่วมกันปฏิญาณศีลอย่างพร้อมเพรียงกัน 3 ครั้ง คือ “คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” คลิปวิดีโอ 30 ปี บนเส้นทางการสร้างนักเสียสละ พิธีมอบประกาศนียบัตร 4 หลักสูตรของสถาบันวิชชาราม คือ

  1. หลักสูตรอาริยปัญญาตรี (7 ปี) รุ่น 2 จำนวน 12 ท่าน
  2. หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) สถาบันวิชชาราม การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 1 และ 2 รวม 132 ท่าน
  3. หลักสูตรประกาศนียบัตร (1 ปี) สถาบันวิชชารามร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร การแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น 1 จำนวน 57 ท่าน และ
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตร (6 เดือน) แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น 1 จำนวน 101 ท่าน สานพลังร้องเพลง “หัวใจคุณธรรม / แรงใจเพื่อมวลชน / รวมพลคนดี และแด่เธอผู้ถือคันธง” และปิดงานด้วยการรับโอวาทจากท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.