กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society)

ประจำเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2565 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ สามารถแบ่งปันการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล (รหัสนักศึกษา หรือ (ภาคสมทบ) หรือ (นักศึกษาเก่า) หรือ ฯลฯ) หรือจะใช้นามปากกาก็ได้เช่นกัน

โดยสามารถแบ่งปันเรื่องราวได้มากมายหลากหลาย เช่นดังต่อไปนี้…

 • แบ่งปันสภาวธรรม
 • สรุปสาระธรรม
 • เรื่องราวในชีวิต
 • การดูแลสุขภาพ
 • การเรียนรู้สิ่งใหม่
 • การทบทวนเรื่องเก่า
 • ร้องเรียน ร้องทุกข์
 • บันทึกประจำวัน
 • ทบทวนธรรม
 • ฯลฯ

โดยจะเปิดพื้นที่นี้ใหม่ทุกสัปดาห์และจะไม่สามารถย้อนไปบันทึกหรือแบ่งปันในสัปดาห์เก่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 thought on “กระดานแบ่งปัน (มกราคม ๒๕๖๕)”

 1. อรวิภา กริฟฟิธส์

  ปีใหม่ชีวิตใหม่ 2565
  ชีวิตเมื่อได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรม ได้พบสัตบุรุษหมู่มิตรดี ได้พบธรรมที่ถูกต้องถูกตรง ทำให้ได้เข้าใจการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายคือลดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ก็ได้เริ่มต้นจาการเรียนรู้การตั้งศีลลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยต่อตนเองและผู้อื่น

  ตอนแรกได้ตั้งศีลเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งตอนนั้นก็ทำได้ไม่อยากไม่รับบาก จึงได้เพิ่มอธิศีลการกินมื้อเดียว ซึ่งการกินมื้อเดียวเป็นการตั้งอธิศีลที่ยากและลำบากมาก จากการตั้งศีลทำให้เห็นอาการของกิเลสเยอะมาก

  การกินมื้อเดียว ตอนแรกตั้งแล้วล้มตลอดเวลา ก็มีการทำทุกข์ทับถมตนเหมือนกัน เราก็ได้เรียนรู้ว่าได้สมใจมันก็ทุกข์ไม่สมใจอยากมันก็ทุกข์ก็ชัง ก็ได้ล้างชอบล้างชัง จากกิเลสความอยากที่ไม่ได้สมใจอยาก ได้เรียนรู้กรรมอย่างแจ่มแจ้ง เมื่อกินอาหารมื้อเดียวได้ด้วยใจยินดีได้ ทำให้ชีวิตพบความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต พึ่งตนได้

  จากปี 2564 เราพากเพียนลดกาม ในปี 2565 จะพากเพียรลดกิเลสตัวอัตตา ตัวยึดดีถือดีของเรา และตัวที่คอยที่คิดจะเอาดีจากคนอื่น เลิกทำตัวเป็นขโมย สาธุ