กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)

กระดานแบ่งปัน สังคมแห่งการเรียนรู้วิชชาราม (vijjaram learning society)

สัปดาห์ที่ 12/2564 ประจำวันที่ 20-31 ธันวาคม พ.ศ.2564 นักศึกษาวิชชารามทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร นักศึกษาเก่า นักศึกษาใหม่ สามารถแบ่งปันการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย โดยพิมพ์ ชื่อ นามสกุล (รหัสนักศึกษา หรือ (ภาคสมทบ) หรือ (นักศึกษาเก่า) หรือ ฯลฯ) หรือจะใช้นามปากกาก็ได้เช่นกัน

โดยสามารถแบ่งปันเรื่องราวได้มากมายหลากหลาย เช่นดังต่อไปนี้…

 • แบ่งปันสภาวธรรม
 • สรุปสาระธรรม
 • เรื่องราวในชีวิต
 • การดูแลสุขภาพ
 • การเรียนรู้สิ่งใหม่
 • การทบทวนเรื่องเก่า
 • ร้องเรียน ร้องทุกข์
 • บันทึกประจำวัน
 • ทบทวนธรรม
 • ฯลฯ

โดยจะเปิดพื้นที่นี้ใหม่ทุกสัปดาห์และจะไม่สามารถย้อนไปบันทึกหรือแบ่งปันในสัปดาห์เก่าได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1 thought on “กระดานแบ่งปัน ๑๒ (๒๕๖๔)”

 1. ชุติวรรณ แสงสำลี

  แบ่งปันสภาวะธรรม
  ไม่ว่าจะพากเพียรทำอะไรก็ตามให้เริ่มต้นทำทีละน้อยๆเดินทีละก้าวนับ1-10 จะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ยินดีได้ตามผลที่ทำได้แค่ไหนแค่ไหน แล้วก็เริ่มนับใหม่อีกครั้ง1-10 กับเรื่องที่ทำ จะทำให้ใจผาสุกได้เร็ว แต่ถ้ายึดมั่นว่าต้องทำให้ได้สำเร็จมากๆเริ่มที่1-100 จะเห็นผลช้า ไม่รู้เพียรรู้พัก ขี้โลภอยากได้มากเกินตัว ทุ่มสุดตัว ไม่เพียรไม่พักไม่พ้นทุกข์