คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค) กดเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบ (ไฟล์ pdf)

ผลการสอบอริยสัจ4 ครั้งที่ 3 (กันยายน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.