ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 22

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 22
วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564
เวลา 16:00 – 17:45 น.

นัดหมายการเรียนรู้วิชาตัดต่อวิดีโอในครั้งต่อไป การแก้ปัญหาด้านเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในระหว่างการทำงาน การทบทวนเทคนิคการซูม การเบลอ และการใส่เงาให้ภาพ การแคปเจอร์หน้าจอเฉพาะส่วน โดยใช้โปรแกรม Snip & Sketch


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยมีประเด็นดังนี้

    1. นัดหมายการเรียนรู้วิชาตัดต่อวิดีโอในครั้งต่อไป ในเวลา 16.00 – 17.30 น. ทุกวันอาทิตย์
    2. การแก้ปัญหาด้านเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ในระหว่างการทำงาน
    3. การทบทวนเทคนิคการซูม การเบลอ และการใส่เงาให้ภาพ
    4. การแคปเจอร์หน้าจอเฉพาะส่วน โดยใช้โปรแกรม Snip & Sketch

นักศึกษาทุกคนต่างตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ ในเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่คุรุได้กรุณาชี้แนะ เพื่อนำไปฝึกฝนในการผลิตคลิปวิดีโอให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *