คะแนนสอบทฤษฎีวิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 – 2 (2/2564)

ประกาศผลสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 และ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564  (คะแนนแยกเป็นสังกัดภาค) กดเพื่อดาวน์โหลดผลการสอบ (ไฟล์ pdf)

ผลการสอบอริยสัจ4 ครั้งที่ 1 (มิถุนายน)

ข้อสอบ วิชาอริยสัจ 4 ครั้งที่ 1 (2/2564)

ผลการสอบอริยสัจ4 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *