ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 19

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 19
วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2564
เวลา 18:30 – 20:00 น.

เทคนิคการเคลื่อนย้ายวัตถุ (move the objects) และการยกเลิกการตั้งค่า Hotkeysในการใช้โปรแกรม OBS Studio


 

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 13 ท่าน โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ มีดังนี้

เทคนิคการเคลื่อนย้ายวัตถุ (move objects) โดยการสาธิตวิธีการเคลื่อนย้ายวัตถุ 5 แบบ

    1. เบสิค เลื่อนข้อความจากนอกกรอบเข้ามาจากทางซ้ายและเลื่อนออกนอกกรอบทางด้านขวา
    2. เครดิตตอนจบ เลื่อนภาพจากด้านล่างขึ้นสู่หน้าจอช้า ๆ แบบเครดิตตอนจบของภาพยนตร์
    3.  เลื่อนกรอบข้อความทูลทิปในแนวเฉียงจากด้านบนขวาและเลื่อนออกทางล่างซ้าย เรียนรู้วิธีการสร้างทูลทิปด้วย
    4.  การเลื่อนวัตถุหลายเลเยอร์พร้อม ๆ กัน คล้าย ๆ กับ title แนะนำชื่อบุคคลในวิดีโอที่นิยมทำกันในสมัยนี้
    5. การเลื่อนวัตถุพร้อม ๆ กับการใช้เอฟเฟคอื่น ๆ ไปด้วย เช่น zoom in และ fade in

ในช่วงท้ายของชั่วโมงเรียนนักศึกษาและคุรุได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องเรื่องเทคนิค กระบวนการ แนวคิด มุมมองของแต่ละคนในการทำคลิปเพชร จากใจเพชร โดยส่งคลิปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปเก็บไว้ที่ Google drive ส่วนกลาง และปัญหาในการใช้โปรแกรม OBS Studio บันทึกวิดีโอหน้าจอ คุรุจึงได้แนะนำให้ยกเลิกการตั้งค่า Hotkeys เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ให้ชะลอการทำคลิปประชาสัมพันธ์ห้องไลน์ สายด่วนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมห้องไลน์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก หากประชาสัมพันธ์มากไปอาจจะเกินแรงพี่น้องจิตอาสาที่่จะเข้าไปร่วมตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่ทั่วถึง

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *