Skip to content

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 18
วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:30 – 21:00 น.

 การทำคลิปเสียงเพชรจากใจเพชร การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS Studio Screen Recording และการทำคลิปประชาสัมพันธ์ห้องไลน์ สายด่วนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤต COVID-19


 

วันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจ เข้ามาร่วมเรียนรู้ทั้งสิ้น 18 ท่าน โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ มีดังนี้

1. การทำคลิปเสียงเพชรจากใจเพชร

    • กำหนดความละเอียดของหน้าจอ 1920×1080
    • มีความยาวประมาณ 1-7 นาที (ให้มีไตเติ้ล เปิด-ปิด)
    • ระบุแหล่งที่มาของคลิปว่ามาจากรายการ วัน เดือน ปี ใด (ใส่ในแถบฟอร์มที่กำหนดให้)
    • กำหนดรูปแบบตัวอักษร คือ FC Iconic (ชื่อรายการ มีขนาด 55 point และ วัน เดือน ปี มีขนาด 48  point จัดให้อยู่กึ่งกลางจอภาพ)
    • การแบ่งหน้าที่การทำงาน (ตามฉันทะและความถนัดของนักศึกษา)

– ผู้ชี้เป้า (ตั้งชื่อตอน ระบุที่มา ระบุช่วงเวลาในวิดีโอที่ได้คัดเลือกมาแล้ว)

– ผู้เก็บวัตถุดิบ (ดาวน์โหลดหรือบันทึกคลิปเป้าหมาย)

– ผู้ตัดต่อคลิป (ตัดต่อ เติมลูกเล่น ใส่เอกลักษณ์)

– ผู้ตรวจสอบ (กรรมการชุดเล็ก ดูความเหมาะสมและกำหนดชื่อเรื่อง คีย์เวิร์ด)

– ผู้เผยแพร่ (อับโหลดคลิปในสื่อของแพทย์วิถีธรรม ใส่ชื่อเรื่อง คำอธิบาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

2. การบันทึกหน้าจอด้วยโปรแกรม OBS Studio Screen Recording

3. การทำคลิปประชาสัมพันธ์ห้องไลน์ สายด่วนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤต COVID-19

ในช่วงท้ายของชั่วโมงเรียนนักศึกษาและคุรุได้ร่วมปรึกษาหารือในเรื่องเรื่องเทคนิค กระบวนการ แนวคิด มุมมองของแต่ละคนในการจำทำคลิปที่จะนำเสนอให้ผู้ที่กำลังประสบปัญหากับโรค COVID-19 ให้สามารถรับรู้ข้อมูลในเรื่องการแพทย์วิถีธรรม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ ซึ่งนักศึกษาแต่ละท่านก็ได้นำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย เข้มข้น ผ่านไปจนถึงเวลาสามทุ่ม จึงถึงเวลาที่ต้องเลิกชั้นเรียน แต่ทุกคนก็ยังสามารถนำเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางไลน์กลุ่มวิชาตัดต่อวิดีโอต่อไปได้อีกด้วย

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *