ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 15

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 15
วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:30 – 20:40 น.

แม้วันนี้มีนักศึกษาเข้ามาเรียนกันถึง 17 ท่าน ถือว่ามากกว่าทุก ๆ สัปดาห์ เพราะวันนี้พวกเราได้มีการส่งการบ้านที่ได้รับมอบหมายจากท่านคุรุ เรื่องโฆษณารายการทีวีหมอเขียว บรรยากาศจึงดูอบอุ่นเป็นพิเศษ 


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวน 17 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 2 เรื่อง ดังนี้

1. ได้อะไรหลังจากดูคลิปของคุณประสาน อิงคนันท์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • กระบวนการสร้าง Core Value ของสื่อ
  • ความสำคัญของการ Research ข้อมูล
  • วิธีคิดในการสร้างความแตกต่าง
  • วิธีการทำงานเป็นทีม

2. ส่งการบ้าน และเสนอความคิดเห็น ที่มีต่อการบ้านของแต่ละกลุ่ม โดยมี 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่มยินดี นำเสนอโฆษณา รายการคลายรัก คลายทุกข์
  • กลุ่มใจสู้ นำเสนอโฆษณา รายการสัพเพสาระ
  • กลุ่มพุทธะ นำเสนอโฆษณา รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ครัวหมอเขียว และกสิกรรมไร้สารพิษ ชีวิตผาสุก
  • กลุ่มพลังเสริม นำเสนอโฆษณา รายการหมู่มิตรดี ปลูกปัญญ า พาพ้นทุกข์

ซึ่งผลการนำเสนอคลิปโฆษณารายการต่าง ๆ ทางช่องหมอเขียวทีวี ท่านคุรุพิเชษฐ์และนักศึกษาในชั้นเรียน ได้ร่วมกันโหวตให้เผยแพร่คลิปโฆษณาของกลุ่มยินดี และกลุ่มใจสู้ และทางกลุ่มพุทธะและกลุ่มพลังเสริมสามารถนำคลิปไปพัฒนาต่อยอดอีกเล็กน้อยก็จะสามารถเผยแพร่ได้ในลำดับต่อไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ค่ะะ
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *