ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 16

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 16
วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564
เวลา 18:30 – 20:40 น.

เรียนรูู้การใช้ Sound meter เช็คระดับเสียง การปรับระดับ การบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วย Screen capture การปรับแสงและสีในวิดีโอ และการแก้ปัญหาขอบภาพสีดำในภาพที่ถ่ายมาเป็นแนวตั้ง


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในชั้นเรียนครั้งนี้ จำนวน 15 ท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 5 เรื่อง ดังนี้

1. การใช้ Sound meter online ช่วยเช็คระดับเสียง

2. การปรับระดับเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลงเป็นช่วง ๆ โดยใช้เอฟเฟค Amplify

3. การใช้เครื่องมือ Screen capture ในโปรแกรม VSDC เพื่อบันทึกวิดีโอจากหน้าจอ

4. การปรับแสงและสีในภาพหรือวิดีโอ

5. การแก้ปัญหาภาพขอบดำจากภาพหรือวิดีโอที่ถ่ายมาเป็นแนวตั้ง

นอกจากนี้ มีการดูคลิปตัวอย่างของคลิปสั้นธรรมะพาพ้นทุกข์ ที่ใช้เทคนิค Screen capture และตัดต่อด้วยโปรแกรม VSDC ด้วย ในช่วงสุดท้ายก่อนจบการเรียน ท่านคุรุได้ให้การบ้านเป็นงานกลุ่มให้นักศึกษาทำ ดังนี้

– ทำคลิปธรรมะสั้นจากรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ กลุ่มละ 1 – 3 คลิป

– ความยาว คลิปละประมาณ 1 – 3 นาที

– กำหนดส่งงาน ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

นักศึกษาที่เข้าร่วมชั้นเรียนในวันนี้ เรียนรู้ด้วยใจที่เบิกบาน และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการร่วมบำเพ็ญกับหมู่กลุ่มให้งานมีผลสำเร็จ และมีคุณภาพมาก ๆ ยิ่งขึ้นไป

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *