ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564

ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ
วันอาทิตย์ ที่ 27 มิถุนายน 2564
เวลา 18.30 – 19.00 น.

แม้วันนี้จะไม่ได้เรียนรู้จากคุรุ แต่หากได้รวมพลังกันศึกษาเรียนรู้วิธีครีเอทคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์ กับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี และสื่อสุขภาวะในเชิงสร้างสรรค์


วันนี้มีพี่น้องจิตอาสาและนักศึกษาวิชชารามได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนหลายท่าน โดย คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน ซึ่งห้องเรียนวิชาตัดต่อวิดีโอในวันนี้ ไม่มีการเรียนการสอนเทคนิคการตัดต่อวิดีโอใด ๆ เพิ่มเติม แต่ก็ได้ร่วมพลังกันข้าร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสด ทาง www.facebook.com/CreativeCitizen โดยเป็นการแบ่งปันประสบการณ์วิธีครีเอทคอนเทนต์ให้สร้างสรรค์กับ คุณประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ถอดกลยุทธ์การสร้างคอนเทนท์ให้น่าสนใจ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง ใช้สื่อออนไลน์มาทลายช่องว่างระหว่างวัย และไม่จำกัดอยู่ในแพลตฟอร์มที่ตายตัว เพื่อเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจให้กับคนทุกวัยในสังคม ซึ่งท่านเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ สารคดี และสื่อสุขภาวะในเชิงสร้างสรรค์อีกด้วย

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ค่ะ
รายงานข่าวโดย : แอดมินรวงข้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *