ข่าวห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 12 วันที่ 6 มิถุนายน 2564

ข่าวรายงาน กิจกรรมห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 12
วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564
เวลา 18.30 -20.00 น.

การอับเดตโปรแกรม VSCD จัดกลุ่มทำงาน และงานวาระเร่งด่วน


บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้อบอุ่นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา นักศึกษาวิชชารามให้ความสนใจเข้าร่วมเรียนรู้ จำนวน 15 ท่าน โดยมี คุรุพิเชษฐ์ บุญย์วิรุฬห์ (จางคลาย) เป็นผู้สอน โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

 1. การอับเดตโปรแกรม VSDC รายละเอียดสามารถดูวิธีการอับเดตจากคลิปย้อนหลังได้
 2. จัดกลุ่มในการทำงาน
  • จัดกลุ่มละ 3-5 ท่าน
  • หน้าที่หลัก : ช่างคิด ช่างภาพ และช่างตัดต่อ
  • เตรียมทำงานแบบโปรเจกต์
  • ใช้หลักสาราณียธรรม 6 และพุทธพจน์ 7 ในการทำงาน
 1. วาระงานเร่งด่วน

สกู๊ปครบรอบ 1 ปี หมอเขียวทีวี มีคลิปแสดงความรู้สึกจากจิตอาสาและผู้ชมทางบ้าน 60 กว่าท่าน

พี่น้องนักศึกษาในห้องเรียนได้ร่วมกันบำเพ็ญช่วยตัดต่อคลิปดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระงานของคุรุจางคลาย ถ้าหากมีพี่น้องที่ได้อ่านข่าวนี้ และสนใจที่จะร่วมบำเพ็ญกับพวกเรา เรียนเชิญได้ที่ห้องตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์ ค่ะ

ท้ายสุดของชั่วโมงเรียน มีพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องเทคนิคการตัดต่อได้เรียนถามคุรุเรื่องการทำคลิปให้ช้าลง และเร็วขึ้น ทั้งการเปิดและปิดเสียงที่มีอยู่ในคลิป..

ท่านคุรุก็ได้ให้คำตอบพวกเราได้กระจ่างเหมือนเช่นเคย ถือว่าวันนี้คุรุมีของแถมให้กับพวกเราในช่วงท้ายชั่วโมงเรียน ค่ะ

 

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ค่ะ

รายงานข่าวโดย : พรพรรณ เอ็ทสเลอร์/ สวนป่านาบุญ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *