ห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 9 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

รายงาน กิจกรรมห้องเรียน วิชาตัดต่อวิดีโอ ครั้งที่ 9
วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564

เวลา 18.30 -20.00 น.

การเพิ่มเอฟเฟคท์ ซูมอิน – ซูมเอาท์ การก๊อบปี้เอฟเฟคต์จากภาพหนึ่งไปใส่อีกภาพหนึ่ง การเพิ่มข้อความที่เป็นคำร้องของเพลง


บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้มี นศ.เข้าร่วมเรียนรู้หลายท่านเช่นเคย การเรียนดำเนินไปด้วยความเมตตาของท่านคุรุที่ทุ่มเทการสอนด้วยความใจดี ใจเย็น มีการทบทวนเทคนิคที่ได้สอนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้แนะนำเทคนิคใหม่เพิ่มเติม เช่น
– การเพิ่มเอฟเฟคท์ ซูมอิน – ซูมเอาท์
– การก๊อบปี้เอฟเฟคท์จากภาพหนึ่งไปใส่อีกภาพหนึ่ง
– การเพิ่มข้อความที่เป็นคำร้องของเพลง

ในช่วงท้ายได้ร่วมกันปรึกษาหารือเรื่องการทำคลิปวิดีโอ เพื่อมอบแด่ท่านอาจารย์หมอเขียว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ ในช่วงเดือนมิถุนายน โดยให้ นักศึกษาพิจารณาจัดทำคลิปเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 3 – 5 คนซึ่งจะมีการติดตามผลงานและปัญหาอุปสรรคกันในชั้นเรียนครั้งต่อไป

การบ้านในสัปดาห์นี้ คือให้ นักศึกษาได้ไปฝึกฝนการใช้เทคนิคเพิ่มเติมที่ได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ ไปพัฒนางานของสัปดาห์ก่อน เพื่อให้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในท้ายชั่วโมง คุรุได้เมตตาชี้แนะการแก้ปัญหาของ นักศึกษาบางท่านที่ยังไม่เข้าใจและติดขัดในเทคนิคการใช้เอฟเฟคต์ต่าง ๆ ซึ่งก็ทำให้นักศึกษาท่านอื่น ๆ ได้พลอยเรียนรู้ซ้ำทวน ได้เพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไร้ทุกข์ ค่ะ

รายงานข่าวโดย : ประคอง เก็บนาค / สวนป่านาบุญ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published.