ห้องเรียนอริยสัจ 4 ครั้งที่ 19

รายงาน ห้องเรียนอริยสัจ 4
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

บรรยากาศในห้องเรียนวันนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจส่งการบ้านเข้ามาเพื่อร่วมบำเพ็ญเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งหมด 11 ท่านด้วยกัน ในช่วงแรกคุรุ พุทธพรฟ้า ได้นำเรียนพี่น้องนักศึกษาเรื่องการสอบ อริยสัจ 4 ซึ่งการสอบครั้งนี้เป็นการสอบผ่าน google form ซึ่งพอสอบเสร็จนักศึกษาสามารถรู้ปลสอบได้เลย

หลังจากนั้นก็เป็นบรรยากาศช่วงการตรวจการบ้านของพี่น้องดังนี้ค่ะ

1. คุณ จิราภรณ์ ทองคู่ เรื่อง ธรรมะพาพ้นทุกข์ ท่านนำเสนอในแง่ความไม่ได้ดั่งใจกิเลสอยากฟังธรรมะจากอาจารย์มาก พอไม่ได้ดั่งใจก็ได้แสดงอาการออกมาให้เห็นท่านก็แววไวจับอาการได้และได้ล้างกิเลสตัวนี้

2. คุณ พรเพียรพุทธ โพธิ์กลาง เรื่อง สารภาพผิด เรื่องท่านไม่อยากที่ต้องเกี่ยวข้องกับอดีตพ่อบ้าน ด้วยความชังอันนั้นทำให้ท่านทุกข์ พอท่านเห็นกิเลสตัวชังในใจท่านที่ทำให้เศร้าหมองอยู่ จึงได้ล้างกิเลสตัวนี้เสีย ซึ่งท่านได้ใช้เวลาพากเพียรล้างกิเลสตัวนี้มาเป็นลำดับ จนวันท่านชัดเจนและล้างกิเลสตัวนี้ได้ด้วยความเบิกบานยินดี

3. คุณ ปริศนา อิรนพไพบูลย์ ปางน้อม กล้าจน เรื่อง หมาขี้เรื้อนในใจตน
ท่านเล่าว่าท่านเห็นกิเลสตัวนี้ตอนขอแรงพี่น้องมาช่วยยกแคร่ไม้ พอเห็นพี่น้องที่มามีแต่ผู้หญิงท่านไม่ยินดีในลาภของท่าน เพราะว่าอยากได้แรงบุญจากผู้ชาย ทำให้ท่านมีจิตเศร้าหมอง น้อยเนื้อต่ำใจ พอจับอาการได้จึงได้ใช้อริยสัจ 4 พิจารณาจนล้างกิเลสได้ ทำให้ท่านยินดีได้

4. คุณแพรลายไม้ กล้าจน เรื่องอยากทำการบ้านให้เสร็จ
ด้วยความที่ท่านเป็นคนที่ใครๆก็เห็นว่ามีความสามารถสูง แต่ด้วยความที่ท่านไม่เคยส่งการบ้าน ทำให้ท่านเสียเวลาอยู่นาน จนเกิดหงุดหงิดใจ เห็นอาการกิเลสตัวนี้ท่านรีบปรับใจ ยอมลดอัตตาตัวเองไปถามผู้ที่รู้และมีประสบการณ์ จนสามารถเข้าทำการบ้านและส่งการบ้านได้สำเร็จ เพราะว่าท่านยอมลดอัตตาของท่านนั้นเองเป็นวิบากดี ส่งผลดีให้ท่าน

5. คุณพิมพ์พศินา สิทธิประเสริฐ
เรื่อง โควิด 19
ทุกข์เร้าร้อนของคนเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกมากเพราะลูกออกไปทำธุระนอกบ้านซึ่งท่านเห็นว่าไม่ปลอดภัย เพราะเป็นช่วงที่โควิดระบาดหนักในจังหวัดที่ท่านอยู่และจังหวัดใกล้เคียง ท่านเห็นกิเลสตัวไม่ได้ดั่งใจท่านจึงได้เอามาเขียนอริยสัจ4 ล้างกิเลสตัวนี้เสียซึ่งมันร้ายแรงยิ่งกว่าโควิด

6. คุณอัญชลี พุ่มแย้ม
เย็นแสงธรรม เรื่อง ไม่พอใจเพื่อน
ท่านมีความทุกข์ใจจากคำพูดของเพื่อนที่พาดพิงถึงท่านทำให้ท่านชังขึ้นมา เห็นอาการทุกข์นี้แล้วท่านก็ได้เอามาเขียนอริยสัจ 4 เพื่อล้างเสีย
ในช่วงท้ายอาจารย์ได้ให้สัมมาทิฏฐิ ว่าอริยสัจ 4 นี่แหละเป็นสิ่งที่ควรทำควรฝึกอย่างยิ่ง อาจารย์บอกว่าไม่ว่าเหตุการณ์ คน หรือร่างกายจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เราต้องมีใจเป็นอุเบกขาให้ได้ ต้องไม่สร้างเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์

ด้วยเวลาที่จำกัด 2 ชั่วโมง ทำให้ยังมีการบ้านของนักศึกษาที่ยังไม่ได้ตรวจในครั้งนี้ก็จะยกยอดไปในครั้งต่อไปนะคะ โปรดติดตาม
พูดคุยภาษาอาริยะ โลกุตระ อริยสัจ 4

เจริญธรรมสำนึกดี มีใจไรทุกข์ ค่ะ
อรวิภา กริฟฟิธส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *