ตรวจงานภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร : ห้องเรียนสาระธรรม

ตรวจงานภาพสาระธรรม คำคมเพชรจากใจเพชร : ห้องเรียนสาระธรรม

ค่ำวัน พฤหัสบดี ที่ 6พฤษภาคม2564 เวลา 18.30-20.00 น.
ผู้เข้าร่วมรายการ 17 ท่าน  ( ทีมคุรุ นักศึกษาสาระธรรม)

บรรยากาศเชื่อมต่อรายการก่อนหน้า “คลายรัก คลายทุกข์”และห้องเรียน “สาระธรรม”ทำให้พี่น้องสองรายการ มีการพูดคุยด้วยความสนุกสนาน พี่น้องได้มาพบเจอกันเพื่อร่วมทำกิจกรรมดี ๆร่วมกัน การบำเพ็ญกุศลร่วมกัน ในสัปดาห์นี้พี่น้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีทั้งผู้ให้ผู้รับ การนำเสนองานภาพสาระธรรมในวันนี้มี8ภาพด้วยกัน

สมาชิกมาจากประเทศ มาเลเซีย เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรเลียไทย-เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย ชลบุรี ลพบุรี นนทบุรี กทม.
___________________________________

รายการข่าว ตรวจงานตรวจใจ ภาพสาระธรรมคำคมเพชรจากใจเพชร:ห้องเรียนสาระธรรม ครั้งที่41

ก่อนรายการนี้ พี่น้องทยอยกันเข้าห้องเรียน มาร่วมสังเกตการณ์ ส่งคำถามใน การอัด รายการ คลายรักคลายทุกข์ 17.00-18.30น.เพื่อรอคิวคุรุและพี่น้องที่จะมาพบกันตามเวลานัดหมายเช่นเคย จบรายการมีโปรแกรมเรียนต่อสัปดาห์เว้นสัปดาห์วันนี้ทุกอย่างจึงต้องกระชับฉับไวให้ทันเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วครึ่งชั่วโมง

ประเด็นหัวข้อการเรียนรู้ ในประเด็นการนำเสนอภาพงานกลุ่ม

แต่ละกลุ่มนำเสนอภาพผลงาน ประกอบคำคม เพชรจากใจเพชร ของนักศึกษา ที่ได้มีการใช้องค์ประกอบของกลุ่มย่อย คัดกรองมาเบื้องต้นในระหว่างสัปดาห์  เพื่อมานำเสนอยังกลุ่มใหญ่ในวันนี้เป็นรอบสุดท้ายเพื่อให้หมู่พิจารณาให้เผยแพร่งานหรือไม่อย่างไร
สรุปผลการนำเสนองานในสัปดาห์นี้ รวม  8ภาพ มาจาก
กลุ่มพลังศีล – ภาพ
กลุ่มยินดี  -ภาพ
กลุ่มปฐพี 7ภาพนำเสนอไป 6 ภาพ ผ่านมติหมู่ 2ภาพ ,มี 1 ภาพ ผ่าน ให้หมู่พิจารณาอีกครั้งคำว่า“จุลศีล”
กลุ่มเพชร 1 ภาพไม่ผ่านมติหมู่ ๆ เสนอแนะให้ปรับแก้เล็กน้อย

ระหว่างการนำเสนองานของแต่ละกลุ่ม สมาชิกทุกท่านสามารถช่วยกันพิจารณาวิพากษ์ติติง ได้เต็มที่ เช่นเคย และร่วมศึกษาเรียนรู้ทักษะเพิ่มเติมไปพร้อม ๆ กัน แบ่งปันทักษะ มีทีมคุรุคอยเพิ่มเติมทักษะ ในจุดที่นักศึกษาสนใจ เติมเต็มในข้อพร่องให้  และชี้แนะแนวทางการแก้ไข  การวิเคราะห์เนื้องานต่าง ๆ ให้ เปิดประเด็นคำถาม ให้หมู่กลุ่มได้เกิดการร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยแต่ละท่านก็ได้อาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นผัสสะมากระแทกให้ได้เห็นความติดยึดในตนและพิจารณาพากเพียรล้างความติดยึดกันต่อไป มีการฝึกฝนการนำเสนอความคิดเห็น โดยเสนอดี สลายอัตตา และเพื่อนที่ได้รับข้อเสนอแนะย่อย  ๆ  สามารถนำไปพิจารณาจะปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือไม่ก็ได้  ตามแต่จะเห็นสมควร เราได้มาฝึกฝนการใช้กระบวนการอปริหานิยธรรม ธรรมที่พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย เป็นแกนหลัก

2.ประเด็นใหม่ นำเสนอหมู่พิจารณา

สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อน ๆ มีพี่น้องเราได้เสนอประเด็นเรื่องการนำภาพภายในของหมู่กลุ่มของเรามาใช้ในการทำภาพประกอบคำคม เพชรจากใจเพชรเป็นหลักใหญ่ ซึ่งทีมคุรุก็นำเสนอให้เป็นแนวทางหลักมาตั้งแต่แรกแล้ว

ในสัปดาห์นี้จึงได้เห็นผลงานภาพที่พี่น้องพยายามนำภาพเหล่านั้นมาใช้กัน เป็นภาพที่มาจากการถ่ายภาพของพี่น้องทีมสื่อ บนภูผาฟ้าน้ำส่งมาเก็บไว้ในส่วนกลางมาทำภาพเพื่อนำเสนอ ซึ่งต้องใช้ทักษะหลายด้านในการปรับแต่งภาพให้ดูลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการเลือกภาพให้เหมาะสมกับคำคม การใช้ตัวอักษรก็เช่นกัน ตลอดจนการจัดวางให้ดูลงตัวที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ แล้วนำเสนอให้หมู่พิจารณาไปตามลำดับ เป็นการร่วมด้วยช่วยกันตรวจดูข้อพร่อง ข้อพลาด ความเหมาะสม เท่าที่ตนจะมีความสามารถ โดยทุกท่านต่างพากันฝึกฝนการเสนอดี สลายอัตตา ฝึกการยอมรับคำแนะนำจากพี่น้องหมู่กลุ่ม และฝึกการรับฟังมติหมู่ โดยทุกคนพึงรู้ว่าเรามาฝึกการให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรตอบแถม แถมยังได้ของขวัญ คำติ เป็นรางวัลของการมาเป็นนักบำเพ็ญอีกด้วย เรียกว่า ล้าน ล้าน ๆ ๆ คุ้มจริง ๆ

สรุปคุรุได้เสนอว่าเราก็ตั้งรับกันมานาน ลุกบ้างก็ได้ หมายถึง ลองเสนอต่อหมู่กลุ่มดูบ้าง เพราะพวกเรามาทำงานนี้กัน ก็นับว่าเป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งเลยทีเดียว ฝึกเสนอดีสลายอัตตา เสนอถึงความต้องการภาพแบบไหน ๆ ให้เราทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น  ไม่กิลิมถะจนเกินไป เพียงลองบอกกล่าวกันดู พี่น้องที่ท่านบำเพ็ญทำงานด้านนี้ ถ้าท่านทำให้ได้ก็ดี ไม่ได้เราก็ทำเท่าที่ได้ ทำเต็มที่แล้ววาง ด้วยใจผาสุก จึงนัดหมายรวมพลังไปนำเสนอต่อไป

พวกเราใช้เวลากันอย่างคุ้มค่า เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วหนึ่งชั่วโมงเต็ม ๆ จำต้องยุติและจากลากันไปเพื่อเข้าเรียนวิชากายวิภาคฯกันต่อบางส่วนที่ไม่ได้เรียนก็แยกย้ายไปพักผ่อน

พบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า
บันทึกรายงานโดย : ณัฐพร คงประเสริฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *