รายงานข่าว รายการนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ

รายงานข่าว รายการนักศึกษาชวนกันทำการบ้าน วิชา อริยสัจ 4 และวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เมื่อเวลา 16.00 น นักศึกษาได้มาร่วมกันทำการบ้าน วิชาอริยสัจ 4 เป็นวิชาแรก ได้มีพี่น้องให้ความสนใจส่งการบ้านเข้ามา เพื่อร่วมสังเคราะห์ ดังนี้

1. อาเท่ ใจถึงศีล เป็นนักศึกษาจากอเมริกา ตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมา ตี4 เพื่อบำเพ็ญในครั้งนี้ ในการบ้านหัวข้อ เรื่อง ยินดีในทิป ในเรื่องท่านเล่าว่าก่อนมารู้จักแพทย์วิถีธรรม นั้นท่านทุกข์มากที่เวลาไปส่งของให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม้ให้ทิป หรือบางทีก็ไม่จ่ายเงิน แต่พอท่านได้เรียนรู้ทุกข์อริยสัจแล้วทำให้ท่านสามารถวางใจได้เพราะว่าท่านเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
คุรุบ่าว ได้ร่วมเมตตาตั้งชื่อเรื่องให้ใหม่ว่า “ไม่ได้ทิปแต่ถึงทิพย์

2. พวงผกา โพธิ์กลาง เรื่องสำนึกผิด
หลังจากที่ได้นำทุกข์มาเล่าสู่หันฟังท่านก็ได้ เข้าถึงต้นเหตุที่แท้จริงของท่านได้นั้นคือ ทุกข์ที่ท่านมีต่อพ่อบ้าน เมื่อท่านสำนึกผิดและสารภาพผิดแล้วทำให้ท่านคลายทุกข์ของท่านได้อย่างแท้จริง ทำพี่น้องต่างรู้สึกได้ถึงพลังความโปร่งโล่งสบาย ยินดีด้วยกับท่าน

3. ป้าจิ จิราภรณ์ ทองคู่ เรื่อง ไม่ได้ฟังธรรมะพาพ้นทุกข์ ตรงเวลา
ท่านสามารถจับทุกข์อริยสัจ ของท่านได้และได้เดินมรรคจนพ้นทุกข์ได้ สาธุค่ะ

4. น้าหมู ยโสธร เรื่อง ห่วงลูกสาวติดโควิด เพราะไปทำธุระนอกบ้าน
เนื่องจาก ช่วงนี้มีการระบาดของโควิดค่อนข้างรุนแรงในจังหวัด ยโสธรและใกล้เคียง เมื่อลูกออกไปทำธุระนอกบ้านมำให้ท่านเป็นห่วงกังวล พี่น้องต่างช่วยกันสังเคราะห์ตามภูมิ จนท่านก็คลายความทุกข์ของท่านได้

จากนั้นพี่น้องนักศึกษาก็ได้ร่วมกันทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ ได้ฝึกการอ่านออกเสียง ตามที่คุรุ ได้ให้มาพี่น้องนักศึกษาก็ฝึกกันด้วยความเบิกบาน

อนุโมทนากับพี่น้องทุกท่านค่ะ
อรวิภา กริฟฟิธส์ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *