เฉลยข้อสอบวิชาสุขภาพองค์รวม และวิชากายวิภาคศาสตร์

เฉลยข้อสอบวิชาสุขภาพองค์รวม และวิชากายวิภาคศาสตร์
วันที่ 04 พฤษภาคม 2564

วันนี้มีพี่น้องมาร่วมฟังเฉลยข้อสอบ 37 ท่าน ข้อสอบที่นำมาเฉลยวันนี้ คือวิชาสุขภาพองค์รวม และวิชากายวิภาคศาสตร์

หลังเฉลยข้อสอบเสร็จ ดร.น้อมพรฟ้า สอบถามข้อคิดเห็นนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาโภชนปฏิบัติ ซึ่งนักศึกษาได้ให้ความเห็นดังนี้

คุณเสาวนีย์ … ไม่ชอบถ่ายภาพ และต้องมาถ่ายภาพอาหาร และต้องตัดต่อ ซึ่งตนเองไม่มีความถนัด

คุณประภัสสร … ในการทำอาหารที่ทำทานทุกวัน ก็ทำแทบไม่ทัน ทำเสร็จก็รีบทาน บางครั้งได้ทานบ่ายโมง ไม่มีเวลามาถ่ายภาพ คิดว่าการบ้านที่คุรุบอกค่อนข้างเยอะ คือ ต้องทำส่งทุกสัปดาห์ เพราะเวลาเรียนก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะ ยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่เรียนแทบทั้งวันเลย

พญ.กานดา … เหมือนเรียนปริญญาโท คล้ายมาเรียนตัดต่อ
คุณใจถึงศีล … แดงทำอาหารเอง บางครั้งเสียงครกสาก เสียงพูดบางทีก็เบาไป เรียนตัดต่อแล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ รูปภาพมีประโยชน์ เอามาต่อดีกว่า ถ่ายคลิปถ่ายวีดีโอ

คุณจิ๋ว … บ้าถ่ายรูป กสิกรรม อาหาร บำเพ็ญ ดูว่าเก่ง ยังท้อใจ ทำการบ้านต้องมีเวลามากกว่านี้ และคุณจิ๋วได้สอบถามคุณใจแสงธรรมว่าที่หายโควิดได้เพิ่มศีลอะไรหรือไม่ ซึ่งคุณใจแสงธรรมบอกว่า ทานมื้อเดียว

ดร.น้อมพรฟ้า …
• งานสื่อไม่ใช่ความถนัดของทุกท่าน ให้เป็นวิชาเลือก ไม่ใช่วิชาหลัก ช่วยฐานงานอื่นได้
• งาน จะคุยกับอาจารย์ จะใช้เรื่องการทำงานกลุ่ม มีผู้มีทักษะไปช่วยได้
• จะยืดเวลา เสร็จเรื่องนี้ทำเรื่องนี้
• จับเวทนา ทุกข์ใจเกิดขึ้น มาเล่าสู่กันฟังได้ ได้ข้อมูลจะไปปรับให้สมดุล

พี่น้องสอบถามคุณใจแสงธรรม เกี่ยวกับโควิดที่เป็น ว่ารักษาอย่างไร ซึ่งคุณใจแสงธรรมบอกว่า ไปตรวจวันที่ 12 เมษายน และทราบว่าเป็นโควิดวันที่ 19 เมษายน สามวันแรกทานยา สามวันต่อมาทานผงถ่าน ใช้เวลารักษา 8-9 วัน และ 6 สัปดาห์เชื้อจึงจะหาย คุณใจแสงธรรมยังบอกว่าโควิดบางครั้งอาการไม่มี แต่เชื้อมี

เจริญธรรมสำนึกดี ขอให้หมดหวัง หมดอยาก หมดทุกข์
ประภัสสร วารี
ผู้จดบันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.