Skip to content

สรุปข่าว ห้องเรียน วิชา อริยสัจ ๔ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 18

สรุปข่าว ห้องเรียน วิชา อริยสัจ ๔ รายสัปดาห์ ครั้งที่ 18
“รวมพลังร่วมเข็นกงล้อพระธรรมจักร” 
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

กิจกกรรม ตรวจการบ้านอริยสัจ ๔ นักศึกษาวิชชาราม
เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนา ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ร่วมกัน เพื้อให้เกิดความแม่นยำยิ่ง ๆ ขึ้นในการล้างทุกข์ใจของตนเองด้วยหลักอริยสัจ ๔โดยวันนี้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน วิชชาธิการบดี สถาบันวิชชาราม ท่านเมตตาให้สัมมาทิฏฐิแก่นักศึกษาดังนี้ว่า…

“รายการอริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของชีวิต อริยสัจ 4 เป็นหัวใจสำคัญของความพ้นทุกข์ ของความอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขที่แท้จริง คือความพ้นทุกข์ คือความผาสุกที่แท้จริง เป็นแก่นเป็นหัวใจหลักเลย ให้ฝึกฝนไป แล้วเราจะเชี่ยวชาญไปเรื่อย ๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันยากที่สุดในโลกนะ แค่เรียนรู้ทุกขอริยสัจนี่ก็ยากที่สุดในโลกแล้ว ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจทุกขอริยสัจว่า เป็นทุกข์กาย เป็นเรื่องร้าย เป็นปัญหาต่าง ๆ และเขาก็ไม่รู้ค่าไม่รู้ความสำคัญในทุกขอริยสัจ เขาไม่คิดว่ามันเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก แล้วมันยังเป็นทุกข์ที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลด้วย เขาไม่รู้จักเขาจึงไม่ค่อยสนใจที่จะมาแก้ทุกขอริยสัจกัน เขาก็จะไปแก้ทุกข์กายกับเรื่องร้ายกันเป็นหลัก ซึ่งมันก็เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์ซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่ง ไม่รู้จบไม่รู้แล้ว

เราก็มาเรียนรู้ทุกข์อริยสัจนี่แหละให้มันชัด อย่างน้อยนักศึกษาวิชชารามเราจับทุกขอริยสัจได้นี่ อาจารย์ก็พอใจแล้ว จะล้างได้บ้างล้างไม่ได้บ้างก็ยังไม่เป็นไร อย่างน้อยก็เริ่มต้นที่จะจับทุกข์ได้ เมื่อรู้ว่ามันเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุด และเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแล้วไม่มีใครเก็บมันไว้หรอก มีแต่จะพากเพียรหาวิธีกำจัดมันที่ต้นเหตุ จนถึงสภาพพ้นทุกข์นั่นแหละ แล้วมันก็จะเกิดการพากเพียรเรียนรู้กับสัตบุรุษหมู่มิตรดี แล้วก็พากเพียรปฏิบัติที่ตัวเอง ก็จะเกิดความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับ ๆ ฝึกฝนไปเรื่อย ๆ แล้วเราก็จะชัดเจน มีประสบการณ์มีความสามารถ รู้ทางหนีทีไล่ในการกำจัดกิเลส

แรก ๆ มันก็จะยากหน่อย เพราะกิเลสมันโตมันหลอกได้เก่ง มันสู้เราได้เก่ง พอเราชนะมันได้มากขึ้น ๆ ในเรื่องนั้น กิเลสมันเบาบางลงไป ปัญญาเราจะมากขึ้น ปัญญาความสามารถมากขึ้นก็จะสู้มันได้ง่ายขึ้น ๆ จนสุดท้ายก็ชนะเด็ดขาด

ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องให้ชนะกิเลสมาร อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกันทุกท่าน สาธุ”

ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนในวันนี้ก็เป็นไปอย่างเข้มข้นอีกวันหนึ่ง เพราะนอกจากมีทีมคุรุที่คอยให้คำแนะนำแล้ว ก็ยังมีพี่น้องนักศึกษาให้ความสนใจร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นด้วย ส่งผลให้ทั้งนักศึกษาท่านที่นำเสนอให้เตรวจการบ้านและทั้งนักศึกษาที่เข้าห้องเรียน ต่างก็มีโอกาสได้ฝึกฝนเรียนรู้และเพิ่มพูนความแม่นยำยิ่ง ๆ ขึ้นตามลำดับไปด้วยกัน ในการล้างทุกข์ใจตนเองได้ด้วยหลัก อริยสัจ ๔ นับว่าเวลา 2 ชั่วโมงที่ได้ใช้ไปกับห้องเรียนในวันนี้นี่ช่างคุ้มค่ามากที่สุดจริง ๆ

และสัปดาห์นี้ก็มีนักศึกษาสนใจนำเสนอการบ้าน อริยสัจ 4 ของตัวเองให้คุรุและพี่น้องนักศึกษาร่วมวิพากษ์และแสดงความคิดเห็น รวมเป็นตำนวน 6 ท่าน

รายชื่อนักศึกษาที่นำเสนอตรวจการบ้านอริยสัจ 4 
มีดังนี้…

1. จิราภรณ์ ทองคู่ :
เรื่อง เพื่อนไม่อยากให้ร่วมรายการ
หมู่มิตรดีปลูกปัญญา ฯ

2. พวงผกา โพธิ์งาม : ทิพย์ พรเพียรพุทธ
เรื่อง : โชคดีอีกแล้ว

3. ชุติวรรณ แสงสำลี : ไหม
เรื่อง : จะตัดหรือจะต่ออันไหนดีกว่ากัน

4. ก้าน ไตรยสุทธิ์ : ใกล้พร
เรื่อง : ตั้งศีลพูดน้อย

5. พิมพ์พศินา : น้าหมู เพียรเย็นพุทธ
เรื่อง : ร้องเพลง

6. ศิริพร ไตรยสุทธิ์ : นักศึกษาจากเยอรมนี
เรื่อง : หวงของกิน

พบกันได้ในห้องเรียน ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.-14.00 น.

ท่านที่สนใจสามารถติดตามอ่านการบ้าน วิชา อริยสัจ ๔ ประจำสัปดาห์ ของนักศึกษาทั้ง 6 ท่าน และนักศึกษาท่านอื่น ๆ ย้อนหลังได้ตามลิงก์นี้…
https://vijjaram.ac.th/640502-four-noble-truths/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *